Odborné materiály

Urologie - Slovensko

Slovenská Urologická Společnost

http://www.sus.sk

Slovenská asociace pro urogynekologii

http://www.urogynekologia.sk

 Inkontinence moči (EAU, 2012) (1.1.2012)