Odborné materiály

Kardiologie - USA

American Heart Association

http://www.heart.org/

 Srdeční amyloidóza: rozvíjející se diagnostika a management (1.6.2020)

 Klinická léčba stabilní ischemické choroby srdeční u pacientů s diabetes mellitus 2. typu (1.4.2020)

 Statistiky srdečních chorob a mrtvice (29.1.2020)

 Klinická výkonnost a kvalita opatření pro dospělé s vysokým krevním tlakem (12.11.2019)

 Pokyny pro včasnou léčbu pacientů s akutní ischemickou mozkovou příhodou (30.10.2019)

 Současná diagnostika a léčba pacientů s infarktem myokardu při nepřítomnosti obstrukční ischemické choroby srdeční (27.3.2019)

 Pokyny k primární prevenci kardiovaskulárních chorob (17.3.2019)

 Zvládnutí mrtvice u novorozenců a dětí (28.1.2019)

 Pokyny pro správu pacientů s fibrilací síní (28.1.2019)

 Pokyny pro správu cholesterolu v krvi (10.11.2018)

 Pokyny pro hodnocení a správu pacientů s bradykardií a zpožděním srdečního vedení (6.11.2018)

 Pokyny pro léčbu pacientů s komorovými arytmiemi a prevenci náhlé srdeční smrti (1.8.2018)

 Měření klinické výkonnosti a kvality srdeční rehabilitace (29.3.2018)

 Pokyny pro zvládání srdečního selhání (28.4.2017)

 Pokyny pro léčbu pacientů s chlopňovým onemocněním srdce (15.3.2017)

 Pokyny pro zvládání srdečního selhání (20.5.2016)

 Pokyny pro rehabilitaci a zotavení dospělých po mrtvici (4.5.2016)

 Vědecké zdůvodnění kritérií pro zařazení a vyloučení pro intravenózní alteplázu při akutní ischemické mozkové příhodě (1.12.2015)

 Pokyny pro včasnou léčbu pacientů s akutní ischemickou mozkovou příhodou ohledně endovaskulární léčby (29.6.2015)

 Pokyny pro primární prevenci mrtvice (28.10.2014)

 Pokyny pro prevenci mrtvice u pacientů s mrtvicí a přechodným ischemickým útokem (1.5.2014)

 Pokyny pro prevenci mrtvice u žen (2.2.2014)

 Interakce v rámci zdvihových systémů péče (29.8.2013)

Národní srdeční, plicní a krevní institut

http://www.nhlbi.nih.gov

 Pokrok ve výzkumu srdce, plic, krve a spánku (1.1.2020)

 Doporučené postupy pro péči o zdraví kardiovaskulárního systému a snižování rizik u dětí a dospívajících (1.10.2012)

 Stručná referenční příručka pro péči o astma: Diagnostika a správa astmatu (1.9.2012)

 Diagnostika, hodnocení a management von Willebrandovy choroby (1.12.2007)

 Diagnostika, hodnocení, a léčba vysokého krevního tlaku u dětí a dospívajících (1.5.2005)

 Řešení astmatu během těhotenství: doporučení pro farmakologickou léčbu (1.3.2005)

 Precence, diagnostika, hodnocení a léčba hypertenze (1.8.2004)

 Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu astmatu (1.6.2003)

 Primární prevence hypertenze (1.11.2002)

 Detekce, hodnocení a léčba vysokého cholesterolu v krvi u dospělých (1.9.2002)

 Doporučený postup při srpkovité anemii (1.6.2002)

 Vysoký krevní tlak v těhotenství (1.7.2000)

 Syndrom neklidných nohou: Detekce a management v primární péči (1.3.2000)