Odborné materiály

Neurologie a management bolesti - Evropa

Evropská neurologická společnost

https://www.ean.org/

 Doporučený postup zodpovídající otázky lékařského managementu u demence (13.6.2020)

 Doporučení pro léčbu bolesti hlavy při nadužívání léků (9.4.2020)

 Doporučení o paliativní péči o lidi s těžkou progresivní roztroušenou sklerózou (25.3.2020)

 Dopady poruch spánku na riziko a následnou mrtvici (4.3.2020)

 Monogenní mozková onemocnění malých cév: Diagnostika a terapie (11.2.2020)

 Doporučení pro diagnostiku kómatu a jiných poruch vědomí (9.1.2020)

 Doporučení pro trigeminální neuralgii (12.3.2019)

 Doporučení pro současné používání inhibitorů cholinesterázy a memantinu u středně těžké až těžké Alzheimerovy choroby (25.3.2015)

 Doporučení pro přípravu na neurologickou léčbu (16.1.2013)

 Doporučení pro diagnostiku Parkinsonovy choroby (22.12.2012)

 Doporučení pro léčbu syndromu neklidných nohou (4.12.2012)

 Využití "neuroimagingu" při diagnostikování demence (20.8.2012)

 Doporučení pro diagnostiku a léčbu poruch spojených s demencí (14.8.2012)

 Doporučení pro používání technologie PCR při diagnostikování infekcí nervového systému (6.8.2012)

 Mírné traumatické poškození mozku (19.1.2012)

 Klinická léčba amyotropní laterální sklerózy (ALS) (1.1.2012)

 Nystagmus a oscilopsie (1.1.2012)

 Léčba nadměrného užívání léků při bolestech hlavy (11.8.2011)

 Léčba různých typů idiopatických bolestí hlavy (24.3.2011)

 Doporučení pro molekulární diagnostiku neurogenetických poruch: motoneuron, poruchy periferního nervu a svalů (17.1.2011)

 Doporučení pro diagnostiku a léčbu primárních dystonií (15.12.2010)

 Doporučení pro diagnostiku, terapii a prevenci Wernickeovy encefalopatie (18.11.2010)

 Screening nádorů u paraneoplastických syndromů (29.9.2010)

 Neurofyziologické testy a neuroimagingové postupy při akutní bolesti hlavy (27.9.2010)

 Doporučení pro léčbu mozkové žilní a sinusové trombózy u dospělých pacientů (13.9.2010)

 Neurologické komplikace infekce HIV (6.9.2010)

 Doporučení pro farmakologickou léčbu neuropatické bolesti (16.8.2010)

 Doporučení pro léčbu gliomů nízké třídy (16.8.2010)

 Doporučený postup pro diagnostikování a léčbu neuromyelitidy optica (13.7.2010)

 Doporučení pro léčbu virové meningoencefalitidy (13.7.2010)

 Doporučení pro hodnocení neuropatických bolestí (13.7.2010)

 Doporučený postup pro léčbu poruch autoimunního neuromuskulárního přenosu (21.6.2010)

 Doporučení pro používání kožní biopsie při diagnostice neuropatie malých vláken (21.6.2010)

 Doporučené postupy pro diagnostický přístup k pauciální nebo asymptomatické hyperCKémii (13.5.2010)

 Doporučení pro léčbu bolestí hlavy při různých typech napětí (11.5.2010)

 Doporučení pro molekulární diagnostiku channelopatií, epilepsií, migrény, mrtvice a demencí (12.4.2010)

 Doporučení pro použití "neuroimagingu" při léčbě nemocí motorického neuronu (15.3.2010)

 Doporučení ohledně léčby "status epilepticus" u dospělých (23.2.2010)

 Doporučení pro léčbu chronické zánětlivé demyelinizační polyradikuloneuropatie (23.2.2010)

 Doporučení pro molekulární diagnostiku ataxií a spastických paraplegií (13.1.2010)

 Doporučení pro diagnostikování a léčbu evropské lymské neuroboreliózy (18.12.2009)

 Doporučení pro molekulární diagnostiku mitochondriálních poruch (17.11.2009)

 Doporučený postup pro léčbu migrény (7.8.2009)

 Doporučení pro molekulární diagnostiku neurogenetických poruch: obecné problémy, Huntingtonova choroba, Parkinsonova choroba a dystonie (3.6.2009)

 Doporučený postup při vyšetřování mozkomíšního moku (28.4.2009)

 Doporučení pro léčbu trigeminální neuralgie (5.9.2008)

 Doporučený postup pro použití intravenózního imunoglobulinu při léčbě neurologických onemocnění (11.8.2008)

 Doporučený postup pro řízení bakteriální meningitidy získané v komunitě (10.6.2008)

 Doporučení pro neurostimulační terapii neuropatické bolesti (20.8.2007)

 Výuka neuroepidemiologie v Evropě (7.12.2004)