Odborné materiály

Pneumologie - USA

Americká hrudní společnost (ATS)

http://www.thoracic.org/

 Doporučené postupy a diagnostika u lymfangioleiomyomatózy Část II (1.10.2017)

 Vyhodnocování molekulárních biomarkerů pro časnou detekci rakoviny plic (1.7.2017)

 Neinvazivní ventilace u akutního respiračního selhání (15.6.2017)

 Diagnostika tuberkulózy u dospělých a dětí (10.1.2017)

 Léčba exacerbací CHOPN (1.1.2017)

 Mechanická ventilace u syndromu akutní dechové tísně (1.1.2017)

 Prevence exacerbací CHOPN (1.1.2017)

 Léčba tuberkulózy reagující na léky (12.12.2016)

 Doporučené postupy a hodnocení astmatu u starších osob (1.11.2016)

 Doporučené postupy u dospělých s ventilátorovou a nozokomiální pneumonií (15.7.2016)

 Doporučené postupy a diagnostika u lymfangioleiomyomatózy Část I (1.5.2016)

 Diagnostické hodnocení kojenců s rekurentním či trvalým sípáním (1.3.2016)

 Pediatrická chronická domácí invazivní ventilace (1.1.2016)

 Doporučené postupy plicní rehabilitace (1.9.2015)

 Intersticiální pneumonie s autoimunitními rysy (9.7.2015)

 Léčba idiopatické plicní fibrózy (1.4.2015)

 Pediatrická plicní hypertenze (1.1.2015)

 Diagnostika a léčba bronchiolitis obliterans (30.10.2014)

 Definice, hodnocení a léčba těžkého astmatu (1.1.2014)

 Diagnóza, stratifikace rizik a léčba plicní hypertenze u srpovité anemie (1.11.2013)

 Doporučené postupy, klasifikace a hodnocení dětské intersticiální plicní nemoci (1.2.2013)

 Spánková apnoe, spavost a riziko u neprofesionálních řidičů (1.12.2012)

 Role pneumologa v diagnostice a léčbě rakoviny plic (1.11.2012)

 Péče o nemocné s CHOCHP (1.1.2012)

 Doporučené postupy, mechanismy a hodnocení dyspnoe (1.10.2011)

 Hodnocení podezření na plicní embolii v těhotenství (1.5.2011)

 Pracovní astma (1.3.2011)

 Diagnostika a léčba stabilní chronické obstrukční plicní nemoci (1.1.2011)

 Idiopatická plicní fibróza: Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu založené na důkazech (1.11.2010)

 Astma a obezita (1.5.2010)

 Léčba houbových infekcí u dospělých pacientů v plicní a kritické péči (1.5.2010)

 Kongenitální centrální hypoventilační syndrom (1.9.2009)

 Doporučené postupy u komunitní pneumónie dospělých (1.1.2007)

 Diagnostika, léčba a prevence netuberkulózních mykobakteriálních infekcí (1.1.2007)

 Hepatotoxicita antituberkulózní terapie (1.3.2006)

 Doporučené postupy u dospělých s ventilátorovou a nozokomiální pneumónií (1.10.2004)

 Terapie tuberkulózy (20.6.2003)

Americké kolegium hrudních lékařů (ACCP)

http://www.chestnet.org/

Americké kolegium hrudních lékařů (ACCP)

http://www.chestnet.org/