Odborné materiály

Kardiologie - Slovensko

Slovenská kardiologická společnost

http://www.cardiology.sk/

 Arteriální hypertenze (1.1.2018)

 Revaskularizace myokardu (1.1.2018)

 Definice infarktu myokardu (1.1.2018)

 Kardiovaskulární onemocnění během těhotenství (1.1.2018)

 Synkopa (1.1.2018)

 Diagnostika a léčba periferních arteriálních chorob (1.1.2017)

 Komentář k Doporučením Evropské kardiologické spoločnosti a Evropské respirologické spoločnosti pro diagnózu a léčbu plicní hypertenze z roku 2015 (8.12.2016)

 Metodický list (Standardní diagnostický a léčebný postup) : ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE (1.3.2014)

 Včasný management akutního infarktu myokardu s elevací ST na EKG (STEMI) (1.1.2013)

 Chronické srdeční selhání (1.1.2013)

 Kardiovaskulární onemocnění v průběhu těhotenství (1.1.2012)

 Doporučení pro revaskularizaci myokardu (1.1.2011)

 Doporučení Evropské kardiologické společnosti pro management vrozených srdečních vad v dospělosti (1.1.2011)

 Doporučení pro management fibrilace síní (1.1.2011)

 Přehodnocení Evropských doporučení managementu hypertenze: Dokument pracovní skupiny Evropské hypertenziologické společnosti (1.1.2010)

Slovenská hypertenziologická společnost SLS

http://www.hypertenzia.org/

 Doporučení ESH / ESC pro management arteriální hypertenze (1.1.2018)

 Metodický list: Artériální hypertenze (1.3.2014)

 Přehodnocení doporučení pro léčbu hypertenze (1.1.2010)

 Doporučení ESH/ESC pro hypertenzi (11.6.2007)

Slovenská asociace pro aterosklerózu

http://saa.sk/

 Kritéria pro stanovení diagnózy familiární hypercholesterolemie u dospělých (31.8.2019)

 ESC / EAS doporučení o managementu dyslipidémií (1.1.2016)