Odborné materiály

Kardiologie - Evropa

Evropská kardiologická společnost

https://www.escardio.org

 Periferní cévní onemocnění (26.8.2017)

 Akutní infarkt myokardu u pacientů s elevací úseku ST (26.8.2017)

 Dvojitá protidestičková terapie (DAPT) (26.8.2017)

 Choroby srdečních chlopní (1.1.2017)

 Dyslipidémie (28.8.2016)

 Fibrilace síní (27.8.2016)

 Léčba rakoviny a kardiovaskulární toxicita (24.8.2016)

 Prevence kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi (23.5.2016)

 Akutní a chronické srdeční selhání (20.5.2016)

 Akutní koronární syndromy u pacientů bez perzistentní elevace ST úseku (14.1.2016)

 Infekční endokarditida (21.11.2015)

 Choroby perikardu (7.11.2015)

 Ventrikulární arytmie a prevence náhlé srdeční smrti (29.8.2015)

 Plicní hypertenze (29.8.2015)

 Akutní plicní embolie (29.8.2014)

 Doporučené postupy ESC/EACTS pro revaskularizaci myokardu (29.8.2014)

 Hypertrofická kardiomyopatie (29.8.2014)

 Doporučené postupy ESC/ESA pro nekardiální operace: kardiovaskulární vyhodnocení a management (1.8.2014)

 Aortální choroby (1.1.2014)

 Stabilní ischemická choroba srdeční (30.8.2013)

 Diabetes, prediabetes a kardiovaskulární choroby, formulováno ve spolupráci s EASD (30.8.2013)

 Kardiostimulace a srdeční resynchronizační terapie (24.6.2013)

 Arteriální hypertenze (14.6.2013)

 Kardiovaskulární onemocnění v těhotenství (1.1.2011)

 Vrozené vady srdce (1.1.2010)

 Implantáty v léčbě selhání srdce (1.1.2010)

 Synkopa (1.1.2009)

 Role endomyokardiální biopsie v léčbě kardiovaskulárních chorob (24.10.2007)

 Protidestičková činidla (1.1.2004)

 Inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin v kardiovaskulárních onemocněních (1.1.2004)

 Beta-blokátory (1.1.2004)

 Pokyny pro lékařskou praxi: Oddělování vědy od ekonomie (17.7.2003)

 Supraventrikulární arytmie (1.7.2003)

 Odhad desetiletého nebezpečí smrtelného kardiovaskulárního onemocnění v Evropě: projekt SCORE (10.2.2003)

 EKG u novorozenců (1.9.2002)

 Bolest na hrudi (11.2.2002)

Evropská společnost pro hypertenzi

http://www.eshonline.org/

 Doporučení ESH / ESC pro terapii arteriální hypertenze (14.6.2013)

 ESH/ESC Pokyny pro management arteriální hypertenze (1.1.2013)

Evropská společnost pro aterosklerózu

http://www.eas-society.org/

 Doporučení pro terapii dyslipidémií (28.8.2016)

 Prevence kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi (1.1.2016)

 Familiární hypercholesterolémie u dětí a dospívajících (25.5.2015)

 Svalové symptomy při užívání statinů (18.1.2015)

 Homozygotní familiární hypercholesterolémie (21.8.2014)

 Rostlinné steroly a rostlinné stanoly v managementu dyslipidemie a prevenci kardiovaskulárních chorob (1.2.2014)

 Polygenní charakter hypertriglyceridémie (23.12.2013)

 Vysoké hladiny triglyceridů a HDL cholesterolu u pacientů s vysokým rizikem kardiovaskulárních onemocnění (29.4.2011)