Odborné materiály

Onkologie - USA

Národní komplexní síť pro rakovinu

https://www.nccn.org

 Myeloidní / lymfoidní nádory s eosinofilií a tyrosin-kinázními fúzními geny (21.8.2020)

 Chronická myeloidní leukémie (14.8.2020)

 Rakovina žaludku (14.8.2020)

 Jícen a křižovatka rakoviny (14.8.2020)

 Lymfomy B-buněk (13.8.2020)

 Rakoviny jater (4.8.2020)

 Rakovina děložního hrdla (24.7.2020)

 Neuroendokrinní a nadledvinové nádory (24.7.2020)

 Rakovina močového měchýře (16.7.2020)

 Kaposiho sarkom související s AIDS (15.7.2020)

 Rakovina ledvin (15.7.2020)

 Rakovina prsu (15.7.2020)

 Rakovina tlustého střeva (15.6.2020)

 Rakoviny hlavy a krku (9.6.2020)

 Myeloproliferativní nádory (21.5.2020)

 Uveální melanom (21.5.2020)

 Gestační trofoblastická neoplázie (19.5.2020)

 Kožní melanom (18.5.2020)

 Mnohočetný myelom (8.5.2020)

 Anální karcinom (6.5.2020)

 Rakoviny centrálního nervového systému (30.4.2020)

 Hodgkinův lymfom (17.4.2020)

 Waldenströmova makroglobulinémie/ Lymfoplasmacytický lymfom (15.4.2020)

 Primární kožní lymfomy (10.4.2020)

 Pediatrické agresivní zralé B-buněčné lymfomy (10.4.2020)

 Myelodysplastické syndromy (28.2.2020)

 Akutní lymfoblastická leukémie (15.1.2020)

 T-buněčné lymfomy (6.1.2020)

 Akutní myeloidní leukémie (23.12.2019)

 Chronická lymfocytární leukémie/ Malý lymfocytární Lymfom (20.12.2019)

 Systémová amyloidóza lehkého řetězce (6.12.2019)

 Maligní pleurální mezoteliom (27.11.2019)

 Pediatrická akutní lymfoblastická leukémie (25.11.2019)

 Rakovina bazálních buněk kůže (24.10.2019)

 Dermatofibrosarkoma protuberans (2.10.2019)

 Merkelový buněčný karcinom (2.10.2019)

 Leukémie chlupatých buněk (23.8.2019)

 Rakovina kostí (12.8.2019)

Americká společnost pro klinickou onkologii

https://www.asco.org

 Inhibitory PARP v léčbě rakoviny vaječníků (13.8.2020)

 Metastatický karcinom pankreatu (5.8.2020)

 Screening a léčba viru hepatitidy B u pacientů s rakovinou před léčbou (27.7.2020)

 Prevence a léčba periferní neuropatie vyvolané chemoterapií u dospělých pacientů s rakovinou (14.7.2020)

 Antiemetika (13.7.2020)

 Léčba lokálně pokročilého karcinomu jícnu (22.6.2020)

 Léčba rakovinné kachexie (20.5.2020)

 Diagnostika a léčba spinocelulárního karcinomu neznámého primárního původu v hlavě a krku (23.4.2020)

 Léčba dědičné rakoviny prsu (3.4.2020)

 Systémová terapie pro melanom (31.3.2020)

 Léčba pacientů s kolorektálním karcinomem pozdního stadia (9.3.2020)

 Léčba rakoviny prsu u mužů (14.2.2020)

 Kostní zdraví a kostní terapie rakoviny prostaty (28.1.2020)

 Terapie nemalobuněčného karcinomu plic IV. fáze bez ovlivňujících zásahů (28.1.2020)

 Testování zárodečných a somatických nádorů při rakovině vaječníků epitelu (27.1.2020)

 Optimální zobrazovací strategie pro pokročilý karcinom prostaty (15.1.2020)

 Testování estrogenového a progesteronového receptoru u rakoviny prsu (13.1.2020)

 Dohled nad rakovinou plic po definitivní léčebné intenzivní terapii (12.12.2019)

 Molekulární biomarkery v lokalizované rakovině prostaty (12.12.2019)

 Léčba osteoporózy u lidí, kteří přežili nádorové onemocnění s nemetastatickým onemocněním (18.9.2019)

 Použití endokrinní terapie pro snížení rizika rakoviny prsu (3.9.2019)

 Profylaxe a léčba žilní tromboembólie u pacientů s rakovinou (5.8.2019)

 Osteonekróza čelisti související s léky (22.7.2019)

 Úloha pacientů a nemocí při rozhodování o adjuvantní systémové terapii u operativního karcinomu prsu v časném stadiu (17.6.2019)

 Potenciálně léčitelný pankreatický adenokarcinom (10.6.2019)

 Použití biomarkerů k rozhodnutí o adjuvantní systémové terapii u žen s časně invazivním karcinomem prsu (31.5.2019)

 Úloha deintenzifikace léčby při léčbě p16 + orofaryngeálního karcinomu (25.4.2019)

 Trvání adjuvantní terapie obsahující oxaliplatinu u rakoviny tlustého střeva III. Fáze (15.4.2019)

 Léčba anémie spojené s rakovinou pomocí látek stimulujících erytropoézu (10.4.2019)

 Léčba mnohočetného myelomu (1.4.2019)

 Antikonvulzivní profylaxe a použití steroidů u dospělých s metastatickými nádory mozku (18.3.2019)

 Adjuvantní terapie pro resekovanou rakovinu žlučových cest (11.3.2019)

 Léčba krku u spinocelulárního karcinomu ústní dutiny a hltanu (27.2.2019)

 Včasná detekce rakoviny tlustého střeva a konečníku (25.2.2019)

 Léčba pacientů s kolorektálním karcinomem v rané fázi (25.2.2019)

 Počáteční diagnostické zpracování akutní leukémie (3.12.2018)

 Hodnocení náchylnosti k rakovině pankreatu (20.11.2018)

 Adjuvantní endokrinní terapie pro ženy s hormonálním receptorem - pozitivní rakovinou prsu (19.11.2018)

 Hypofrakční radiační terapie pro lokalizovanou rakovinu prostaty (11.10.2018)

 Testování lidského papilomaviru v karcinomech hlavy a krku (6.9.2018)

 Klinicky lokalizovaná rakovina prostaty (5.9.2018)

 Antimikrobiální profylaxe u dospělých pacientů s imunosupresí související s rakovinou (4.9.2018)

 Testování lidského epidermálního růstového faktoru 2 u rakoviny prsu (10.7.2018)

 Systémová terapie u pacientů s pokročilým lidským epidermálním růstovým faktorem 2 - pozitivní rakovina prsu (25.6.2018)

 Doporučení pro léčbu nemocí u pacientů s pokročilým lidským epidermálním růstovým faktorem 2 - pozitivní karcinom prsu a mozkové metastázy (25.6.2018)

 Integrativní terapie během a po léčbě rakoviny prsu (11.6.2018)

 Analýza cirkulující nádorové DNA u pacientů s rakovinou (1.6.2018)

 Praktické posouzení a léčba zranitelností starších pacientů léčených chemoterapií (21.5.2018)

 Paliativní péče v globálním prostředí (8.5.2018)

 Zachování plodnosti u pacientů s rakovinou (5.4.2018)

 Optimalizace protinádorové terapie u metastatického nekastrovaného karcinomu prostaty (2.4.2018)

 Doporučení pro molekulární testování pro výběr pacientů s rakovinou plic pro léčbu cílenými inhibitory tyrosinkinázy (20.3.2018)

 Léčba maligního pleurálního mezoteliomu (18.1.2018)

 Úloha látek modifikujících kosti při mnohočetném myelomu (17.1.2018)