Odborné materiály

Onkologie - USA

Americká společnost pro klinickou onkologii

https://www.asco.org

 Léčba horečky a neutropenie u dětí s rakovinou a / nebo podstupování transplantace hematopoetických kmenových buněk (14.1.2013)

Národní komplexní síť pro rakovinu

https://www.nccn.org

 Kožní melanom