Odborné materiály

Praktické lékařství - Česká republika

Společnost všeobecného lékařství

http://www.svl.cz/

 Diabetes mellitus (1.1.2017)

 Léčba vybraných urologických onemocnění (1.1.2017)

 Roztroušená skleróza (1.1.2017)

 Fibrilace síní (1.1.2017)

 Pacient s alergickým onemocněním v ordinaci praktického lékaře (1.1.2017)

 Dyslipidémie (1.1.2017)

 Nespavost (1.1.2017)

 Ischemická choroba dolních končetin (1.1.2016)

 Chronické žilní onemocnění (1.1.2016)

 Doporučení pro bezpečnou léčbu novými perorálními antikoagulancii (NOAC) (1.1.2015)

 Diagnostika a léčba močové inkontinence u žen (1.1.2012)

 Péče o alergického pacienta v ordinaci VPL (1.1.2012)

 Gastroenterologie (1.1.2012)

 Základy nefrologie (1.1.2011)

 Chronická žilní onemocnění (1.1.2011)

 Osteoporóza (1.1.2011)

 Ischemická choroba dolních končetin (1.1.2011)

 Léčba závislosti na tabáku v ordinaci praktického lékaře (1.1.2011)

 Paliativní péče o pacienty v terminálním stádiu nemoci (1.1.2011)

 Chronické srdeční selhání (1.1.2011)

 Metabolický syndrom - diagnostika a léčba (1.1.2010)

 Ischemická choroba srdeční (1.1.2009)

 Dyslipidemie (1.1.2009)

 Očkování v ordinaci praktického lékaře, profylaxe malárie a cestovních průjmů (1.1.2009)

 Obezita (1.1.2009)

 Funkční poruchy štítné žlázy (1.1.2008)

 Závrativé stavy (1.1.2008)

 Dyspepsie horního typu (1.1.2008)

 Demence (1.1.2007)

 Antikoagulační léčba (1.1.2005)

 Arteriální hypertenze (1.1.2004)

 Metodické doporučení pro domácí měření krevního tlaku

Společnost všeobecného lékařství

http://www.svl.cz/

 Prediabetes (1.1.2016)

 Psychosomatické poruchy s lékařsky nevysvětlitelnéi příznaky (1.1.2015)

 Diagnostika a léčba tyreopatií (1.1.2015)

 Akutní průjem u dospělých (1.1.2015)

 Virová hepatitida C (1.1.2015)

 Diabetes mellitus a komorbidity (1.1.2015)

 Chronické srdeční selhání (1.1.2015)

 Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře (1.1.2014)

 Geriatrie (1.1.2014)

 Diabetes mellitus u straších pacientů (1.1.2014)

 Metabolický syndrom (1.1.2014)

 Obezita (1.1.2014)

 Poruchy exokrinní funkce pankreatu (1.1.2014)

 Bolesti pohybového aparátu, bolesti hlavy (1.1.2014)

 Arteriální hypertenze (1.1.2014)

 Revmatologie (1.1.2014)

 Očkování (1.1.2013)

 Astma bronchiale (1.1.2013)

 Očkovací kalendář pro dospělé (1.1.2013)

 Antitrombotická prevence a léčba v primární péči (1.1.2013)

 Diabetes mellitus (1.1.2013)

 Chronická obstrukční plicní nemoc (1.1.2013)

 Prevence kardiovaskulárních onemocnění (1.1.2013)

 Deprese (1.1.2013)

 Ischemická choroba srdeční (1.1.2013)

 Doporučený postup pro diagnostiku a terapii mužské erektilní dysfunkce (1.1.2012)

 Bolesti zad- vertebrogenní algický syndrom (1.1.2011)

 Bolesti hlavy (1.1.2010)

 Bolesti pohybového aparátu – mimokloubní revmatismy (1.1.2010)

 Diabetes mellitus (1.1.2009)

 Astma bronchiale (1.1.2008)

 Deprese (1.1.2008)

 Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze (1.1.2008)

 Bolest (1.1.2008)

 Infekce urogenitálního traktu (1.1.2007)

 Dolní dyspeptický syndrom (1.1.2007)

 Diagnostické a terapeutické postupy při insomniích (1.1.2007)

 Systém přednemocniční neodkladné péče a poskytování lékařské první pomoci u neodkladných stavů praktickým lékařem (1.1.2007)

 Chronický vřed dolní končetiny (1.1.2007)

 Úzkostné poruchy (1.1.2006)

 Onemocnění prostaty (1.1.2005)

 Obecné preventivní a vyhledávácí postupy u nádorových onemocnění v primární péči (1.1.2005)

 Náhlé příhody břišní (1.1.2005)

 Paliativní péče o pacienty v terminálním stádiu nemoci (1.1.2005)

 Včasný záchyt a management onemocnění prsu (1.1.2005)

 Farmakoterapie bolesti (1.1.2004)

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

http://www.cls.cz/

 Doporučený postup pro posudkové a praktické lékaře - Posuzování zdravotního stavu dětí a žadatelů pro účely náhradní rodinné péče dle zákona č. 359/1999 Sb. O sociální ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (22.8.2013)

 POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU DĚTÍ A ŽADATELŮ PRO ÚČELY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE DLE ZÁKONA Č. 359/1999 SB. O SOCIÁLNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (1.3.2010)

 Využívání radiodiagnostických metod praktickými lékaři (1.1.2002)