Odborné materiály

Praktické lékařství - Česká republika

Společnost všeobecného lékařství

http://www.svl.cz/

 Diabetes mellitus (1.1.2020)

 Pediatrie (1.1.2020)

 Metabolický syndrom (1.1.2019)

 Dráždivý tračník (1.1.2019)

 Chronické srdeční selhání (1.1.2019)

 Chronická obstrukční plicní nemoc (1.1.2019)

 Bronchiální astma (1.1.2019)

 Demence (1.1.2018)

 Prevence kardiovaskulárních onemocnění (1.1.2018)

 Antibiotická terapie respiračních, močových a kožní infekce v ordinaci všeobecného praktického lékaře (1.1.2018)

 Péče o vybraná onkologická onemocnění (1.1.2018)

 Abnormální jaterní testy (1.1.2018)

 Obezita (1.1.2018)

 Lékařská první pomoc a kardiopulmonální resuscitace (1.1.2018)

 Osteoporóza (1.1.2018)

 Deprese (1.1.2018)

 Erektilní dysfunkce (1.1.2018)

 Úzkostné poruchy (1.1.2018)

 Ischemická choroba srdeční (1.1.2018)

 Antitrombotická prevence a léčba v primární péči (1.1.2018)

 Diagnostika a léčba močové inkontinence u žen (1.1.2017)

 Léčba vybraných urologických onemocnění (1.1.2017)

 Roztroušená skleróza (1.1.2017)

 Fibrilace síní (1.1.2017)

 Pacient s alergickým onemocněním v ordinaci praktického lékaře (1.1.2017)

 Dyslipidémie (1.1.2017)

 Nespavost (1.1.2017)

 Ischemická choroba dolních končetin (1.1.2016)

 Chronické žilní onemocnění (1.1.2016)

 Gastroenterologie (1.1.2012)

 Péče o alergického pacienta v ordinaci VPL (1.1.2012)

 Metodické doporučení pro domácí měření krevního tlaku (1.1.2012)

 Základy nefrologie (1.1.2011)

 Léčba závislosti na tabáku v ordinaci praktického lékaře (1.1.2011)

 Ischemická choroba dolních končetin (1.1.2011)

 Paliativní péče o pacienty v terminálním stádiu nemoci (1.1.2011)

 Chronická žilní onemocnění (1.1.2011)

 Očkování v ordinaci praktického lékaře, profylaxe malárie a cestovních průjmů (1.1.2009)

 Dyslipidemie (1.1.2009)

 Funkční poruchy štítné žlázy (1.1.2008)

 Dyspepsie horního typu (1.1.2008)

 Závrativé stavy (1.1.2008)

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

http://www.cls.cz/