Odborné materiály

Psychiatrie - Česká republika

Česká psychiatrická společnost

http://ceskapsychiatrie.cz

Česká neuropsychofarmakologická společnost

http://www.cnps.cz

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

http://www.cls.cz/

 Anorexia nervosa, bulimia nervosa

 Psychoterapie

 Akutní psychotická epizoda

 Pervazivní poruchy v dětství

 Závislost na návykových látkách a související poruchy

 Deprese

 Úzkostné poruchy