Odborné materiály

Laboratorní hodnoty

Filtrovat dle parametru:

Parametr Materiál Referenční meze Jednotky
Androstendion sérum, plasma M 20–40 r. 1,05–10,80 nmol/l
sérum, plasma Ž 20–40 r. 0,73–10,75 nmol/l
sérum, plasma M, Ž > 40 r. 1,26–6,30 nmol/l
ACTH (adrenokortikotropní hormon) plasma 10,0–60,0 ng/l
Alaninaminotransferáza (ALT) sérum, plasma 0,1–0,78 µkat/l
Albumin sérum, plasma 35–53 g/l
moč < 10  mg/l
likvor (mozkomíšní mok) 120–300 mg/l
Aldosteron sérum, plasma 20–160 vleže ng/l
sérum, plasma 30–300 vstoje ng/l
moč 1,4–20 µg/24 h
Alfa-1-antitrypsin sérum 0,9–2,0 g/l
Alfa-1-fetoprotein
- onkologická indikace sérum, plasma 0–10,5 µg/l 
- těhotenský sérum, plasma 0,4–2,5 MoM
- těhotenský plodová voda 16. týden 9–27 µg/l
- těhotenský plodová voda 17. týden 8–24 µg/l
- těhotenský plodová voda 18. týden 6–19 µg/l
- těhotenský plodová voda 19. týden 5–15 µg/l
- těhotenský plodová voda 20. týden 4–12 µg/l
- těhotenský plodová voda 21. týden 4–12 µg/l
- těhotenský plodová voda 22. týden 3–10 µg/l
- těhotenský plodová voda 23. týden 3–9 µg/l
- těhotenský plodová voda 24. týden 3–7 µg/l
Alfa-1-kyselý glykoprotein (orosomukoid) sérum 0,5–1,2 g/l
Alfa-1-mikroglobulin moč 0,0–10,0 mg/l
Alfa-2-makroglobulin sérum 1,3–3,0 g/l
Alkalická fosfatáza (ALP) - celková sérum 0,66–2,2 µkat/l
- kostní izoenzym sérum < 1,10 (< 50 %) µkat/l
Amoniak plasma < 60 µmol/l
Amyláza - celková sérum 0,30–1,67 µkat/l
- celková moč < 7,67 µkat/l
- pankreatická sérum 0,22–0,88 µkat/l
- pankreatická moč < 5,83 µkat/l
Apolipoprotein A1 sérum 1,26–1,50 g/l
Apolipoprotein B sérum 0,79–1,23 g/l
Aspartátaminotransferáza (AST) plasma 0,10–0,72 µkat/l
Beta-hydroxybutyrát sérum 0,070–0,275 mmol/l
Beta-2-mikroglobulin sérum, plasma 1,0–2,4  mg/l
likvor (mozkomíšní mok) 1,0–2,2  mg/l
moč 0–400 µg/l
Beta-karoten sérum 0,93–10,0 µmol/l
Bilirubin - celkový sérum, plasma 2,0–17,0 µmol/l
- konjugovaný sérum, plasma 0,0–5,1 µmol/l
Brain natriuretic peptide plasma < 100 ng/l
C-peptid sérum, plasma 0,37–1,47 nmol/l
moč 5,74–60,3 nmol/24 h
C-reaktivní protein sérum, plasma < 8 mg/l
Celková bílkovina sérum, plasma 65,0–85,0 g/l
moč < 150 mg/24 h
likvor (mozkomíšní mok) 0,15–0,45 g/l
Ceruloplasmin sérum 0,2–0,6 g/l
Citráty – odpad moč 2,0–7,0 mmol/24h
Cyklosporin A krev 80–250 µg/l
Dehydroepiandrosteron sérum, plasma M 20–35 r.  3,3–11,1  µg/l
sérum, plasma M 36–50 r. 1,3–8,3 µg/l
sérum, plasma M 51–60 r. 2,2–5,0 µg/l
sérum, plasma M > 60 r. 0,6–3,5 µg/l
sérum, plasma Ž 20–35 r. 1,2–16,4  µg/l
sérum, plasma Ž 36–50 r. 2,3–19,3 µg/l
sérum, plasma Ž 51–60 r. 2,5–15,3 µg/l
sérum, plasma Ž > 60 r. 0,8–9,2 µg/l
Dehydroepiandrosteronsulfát sérum, plasma M 19–59 r. 0,95–11,9 µmol/l
sérum, plasma M > 60 r.  0,25–5,2 µmol/l
sérum, plasma Ž 15–30 r.  2,40–14,50 µmol/l
sérum, plasma Ž 30–40 r.  1,80–9,70 µmol/l
sérum, plasma Ž 40–50 r.  0,66–7,20 µmol/l
sérum, plasma Ž 50–60 r.  0,94–3,30 µmol/l
sérum, plasma Ž > 60 r. 0,09–3,7 µmol/l
Draslík sérum, plasma, krev 3,8–5,0 mmol/l
moč 25–60  mmol/l
moč 35–80 (odpad) mmol/24 h
Elastáza pankreatická stolice 200 (snížená hodnota) µg/g
stolice 100 (výrazně snížená hodnota) µg/g
Elektroforéza lipoproteinů sérum alfa 23–46 %
sérum pre-beta 3–18  %
sérum beta 42–63 %
sérum chylomikra 0–4 %
sérum Lp(a) 0 %
Elektroforéza proteinů (kapilární) sérum albumin 56–65,7 %
sérum alfa-1 3,1–5,6 %
sérum alfa-2 8,0–12,7 %
sérum beta 1 4,9–7,2 %
sérum beta 2 3,1–6,1 %
sérum gama 10,3–18,2 %
Erytropoetin sérum, plasma 9,6–26,0 U/l
sérum, plasma Ž 11,0–30,0 U/l
Estradiol sérum Ž (menst.)  0,04–1,93 nmol/l
sérum Ž (postmen.) 0,04–0,14 nmol/l
Feritin sérum, plasma 22–322 µg/l
sérum, plasma Ž 10–291 µg/l
Fibrinogen krev 2,0–4,0 g/l
Folitropin (Folikulostimulační hormon) sérum M 13–50 r. 1,4–18,1 U/l
sérum M > 50 r.  2,8–55,5  U/l
sérum Ž 13–55 r. 1,5–33,4 U/l
sérum Ž > 55 r. 23,0–116,0 U/l
Fosfáty sérum, plasma 0,65–1,61 mmol/l
moč 16,0–64,0 mmol/24 h
Gama-glutamyltransferáza (GMT) sérum, plasma 0,14–0,84 µkat/l
sérum, plasma Ž 0,14–0,68 µkat/l
Gastrin sérum, plasma 28–115 mU/l
Glukóza sérum, krev 3,9–5,6 mmol/l
plasma 4,2–6,3 mmol/l
moč < 0,8 mmol/l
likvor (mozkomíšní mok) 2,2–4,2 mmol/l
Glykovaný hemoglobin krev 2,8–4,0 %
Haptoglobin sérum 0,30–2,00 g/l
Homocystein plasma M 4,0–14,6 µmol/l
plasma Ž < 50 r.  4,0–13,5 µmol/l
plasma Ž > 50 r. 4,0–14,6 µmol/l
Hořčík sérum, plasma 0,7–1,0 mmol/l
moč 1,0–4,1  mmol/l
moč 1,7–8,2 (odpad) mmol/24 h
17-Hydroxyprogesteron sérum, plasma M 15–30 r. 1,3–7,2 nmol/l
sérum, plasma M > 30 r.  1,9–5,4  nmol/l
sérum, plasma Ž 15–40 r. 0,45–9,4 nmol/l
sérum, plasma Ž > 40 r. 0,24–3,9 nmol/l
Chloridy sérum, plasma, krev 97–108 mmol/l
likvor (mozkomíšní mok) 113–131 mmol/l
Cholesterol - celkový sérum, plasma < 40 r.  3,1–5,2 mmol/l
- celkový sérum, plasma > 40 r.  3,8–5,8 mmol/l
- HDL sérum, plasma 1,1–2,1  mmol/l
- HDL sérum, plasma Ž  1,3–2,3 mmol/l
- LDL (výpočet) sérum, plasma M < 25 r.  1,5–3,9  mmol/l
- LDL (výpočet) sérum, plasma M 25–55 r.  2,2–4,5 mmol/l
- LDL (výpočet) sérum, plasma M > 55 r. 2,2–4,3  mmol/l
- LDL (výpočet) sérum, plasma Ž < 25 r.  1,5–3,7 mmol/l
- LDL (výpočet) sérum, plasma Ž 25–55 r. 2,2–4,2 mmol/l
- LDL (výpočet) sérum, plasma Ž > 55 r. 2,2–4,5 mmol/l
Cholinesteráza sérum, plasma 87–190 µkat/l
Choriogonadotropin - jako tumormarker sérum 0–10 U/l
- těhotenství sérum > 500 U/l
- těhotenství sérum 5. týden 6000–24000 U/l
- těhotenství sérum 6. týden  13500–54000 U/l
- těhotenství sérum 7. týden  20000–80000 U/l
- těhotenství sérum 8. týden  42230–168920 U/l
- těhotenství sérum 9. týden  62500–250000 U/l
- těhotenství sérum 10. týden 58560–234240 U/l
- těhotenství sérum 11.–12. týden  90000–500000 U/l
- těhotenství sérum 13.–24. týden  5000–80000 U/l
- těhotenství sérum 25.–38. týden 3000–15000 U/l
Choriogonadotropin - beta podjednotka - tumormarker  sérum 0–10 U/l
- těhotenství sérum > 500 U/l
Choriogonadotropin hCG těhotenský sérum, plasma 0,4–2,5 MoM
Chromogranin A sérum 19,4–98,1 ng/ml
Imunoglobulin A sérum 0,88–4,10 g/l
sérum Ž 0,70–3,70 g/l
likvor (mozkomíšní mok) 0,2–2,1 mg/l
Imunoglobulin E sérum 0,0–100,0 IU/ml
Imunoglobulin G sérum 7,0–16,0 g/l
likvor (mozkomíšní mok) 12,0–40,0 mg/l
Imunoglobulin M sérum 0,34–2,10  g/l
sérum Ž 0,34–2,40  g/l
likvor (mozkomíšní mok) 0,20–1,20 mg/l
Index aterogenity sérum 0–4,2
sérum Ž 0–3,0
Inzulin plasma 2,6–24,9 mIU/l
Kadmium krev 0,3–1,2 µg/l
Kalcitonin sérum M 3–26 ng/l
sérum Ž 2–17 ng/l
Karcinoembryonální antigen CEA sérum, plasma, likvor (mozkomíšní mok) nekuřáci  0,0–5,0  µg/l
sérum, plasma, likvor (mozkomíšní mok) kuřáci do 20,0 µg/l
Katecholaminy - metabolity - 3-methoxytyramin moč 10–90  nmol/h
- 3-methoxytyramin moč 110–1300 nmol/g kreat.
- metanefrin moč 11–60 nmol/h
- metanefrin moč 115–660 nmol/g kreat.
- normetanefrin moč 20–100 nmol/h
- normetanefrin moč 210–1600 nmol/g kreat.
Katecholaminy - volné
- adrenalin moč do 4 nmol/h
- adrenalin moč do 60 nmol/g kreat.
- adrenalin plasma < 0,7 nmol/l
- dopamin moč 10–95 nmol/h
- dopamin moč 135–2000 nmol/g kreat.
- dopamin plasma <0,55 nmol/l
- noradrenalin moč 3–13 nmol/h
- noradrenalin moč 20–250 nmol/g kreat.
- noradrenalin plasma 0,55–3,4 nmol/l
17-Ketosteroidy moč M 7–50 µmol/24 h
moč Ž 4–45 µmol/24 h
Kortizol - ranní odběr (7–9 h) sérum 118–618 nmol/l
- odpol. odběr (13–17 h) sérum 85–460 nmol/l
moč 79–590 nmol/24 h
Kreatinin sérum, plasma 44,0–110,0 µmol/l
sérum, plasma Ž 44,0–104,0 µmol/l
moč 8,8–13,3 mmol/l
Kreatinkináza sérum, plasma M 15–30 r.  0,2–3,8 µkat/l
sérum, plasma M 30–40 r.  0,2–2,85 µkat/l
sérum, plasma M 40–50 r.  0,2–3,6  µkat/l
sérum, plasma M 50–60 r.  0,2–4,3  µkat/l
sérum, plasma M > 60 r.  0,2–2,6  µkat/l
sérum, plasma Ž 15–30 r.  0,2–2,5  µkat/l
sérum, plasma Ž 30–40 r.  0,2–2,2  µkat/l
sérum, plasma Ž 40–50 r.  0,2–3,1  µkat/l
sérum, plasma Ž 50–60 r.  0,2–2,9  µkat/l
sérum, plasma Ž > 60 r. 0,2–1,9 µkat/l
Kyselá fosfatáza  sérum 0–108 nkat/l
sérum Ž  0–92 nkat/l
- kostní izoenzym krev 50–90 nkat/l
- prostatická sérum M 0–43 nkat/l
Kys. 5-hydroxyindoloctová moč < 50 µmol/24h
Kyselina listová (folát) sérum 3,1–17,5 µg/l
Kyselina močová sérum, plasma 220–420 µmol/l
sérum, plasma Ž 140–340 µmol/l
moč 1,5–4,5 mmol/24 h
Kyselina vanilmandlová moč normální:  < 40 µmol/l
moč hraniční: 40–60 µmol/l
Laktát (kyselina mléčná) krev 0,5–2,0 mmol/l
likvor (mozkomíšní mok) 1,2–2,1 mmol/l
Laktátdehydrogenáza (LD) sérum, plasma Ž  2,25–3,55 µkat/l
sérum, plasma M 2,25–3,75 µkat/l
Lipáza sérum, plasma 0,0–1,0 µkat/l
Lipoprotein (a) sérum, plasma < 0,3 g/l
Lutropin (Luteinizační hormon, LH) sérum M 14–70 r.  1,5–9,3 U/l
sérum Ž 14–55 r.  0,5–76 U/l
sérum Ž postmen.  15–54 U/l
- menstruační cyklus sérum folikulární fáze: 2–13 U/l
- menstruační cyklus sérum středový peak:  9–76 U/l
- menstruační cyklus sérum luteální fáze: 0,5–17 U/l
Měď sérum  11,0–22,0  µmol/l
sérum  Ž 12–24,3 µmol/l
moč 0,03–1,26 µmol/l
Močovina (urea) sérum, plasma 2,8–8,0 mmol/l
sérum, plasma Ž 2,0–6,7 mmol/l
moč 167–583 mmol/24 h
Myoglobin sérum, plasma 19–92 µg/l
sérum, plasma Ž 12–76 µg/l
Nádorový marker - CA 125 sérum 0,0–35,0 kU/l
- CA 15-3 sérum 0,0–33,0 kU/l
- CA 19-9 sérum 0,0–37,0 kU/l
- CA 72-4 sérum cutoff 6,9 kU/l
Neesterifikované mastné kyseliny sérum, plasma 0,10–0,90 mmol/l
Neuron-specifická enoláza (NSE) sérum, likvor (mozkomíšní mok) < 16,3 µg/l
Olovo krev < 250 µg/l
Osmolalita sérum, moč 275–295  mmol/kg
sérum, moč 19–30 r.  50–1028 mmol/kg
sérum, moč 30–40 r.  50–970 mmol/kg
sérum, moč 40–50 r.  50–912 mmol/kg
sérum, moč 50–60 r.  50–854 mmol/kg
sérum, moč > 60 r. 50–796 mmol/kg
Osteokalcin sérum, plasma M 18–30 r.  24–70 µg/l
sérum, plasma M 30–50 r.  14–42 µg/l
sérum, plasma M 50–70 r.  14–46 µg/l
sérum, plasma Ž 20–55 r.  11–43 µg/l
sérum, plasma Ž > 55 r. 15–46 µg/l
- při osteoporóze sérum, plasma 13–48 µg/l
Oxaláty moč 190–480 µmol/24h
Parathormon sérum, plasma 1,8–6,9 pmol/l
Pepsinogen I sérum 28–158 µg/l
Porfyriny
- celkové - odpad v moči moč 1,0–200,0 µg/d
- celkové - v játrech jat. tkáň 0,0–20,0 mg/kg
- celkové - ve stolici stolice 0,0–200,0 mg/kg
- kys. 5-aminolevulová moč 0,0–0,76 mg/100 ml
- porfobilinogen moč 0,0–0,33 mg/100 ml
- protoporfyrin celk. plasma 450–650 ng/l
Prealbumin sérum, plasma 0,2–0,4 g/l
Progesteron sérum 0,0–0,7 nmol/l
sérum Ž 0–55 r.  0,0–50,5 nmol/l
sérum Ž postmen. 0,0–0,7 nmol/l
Prokalcitonin sérum, plasma 0,0–0,5 µg/l
Prolaktin sérum M 2,1–17,7 µg/l
sérum Ž < 55 r.  2,8–29,2 µg/l
sérum Ž postmen. 1,8–20,3 µg/l
sérum Ž těhotné 9,7–208,5 µg/l
Prostatický specifický antigen (PSA)
sérum, plasma 0,0–4,0 µg/l
- volný sérum, plasma 0,0–2,5 µg/l
- volný – index sérum, plasma 25–100 %
Protein S-100 b sérum, likvor (mozkomíšní mok) cutoff 0,105  µg/l
Renin plasma bazál 0,8–2,0 µg/l/h
plasma zátěž 1,0–3,0 µg/l/h
Selen sérum 46–143 µg/l
Sexuální hormony vázající globulin (SHBG) sérum, plasma 12,0–75,0 nmol/l
sérum, plasma Ž 20,0–140,0 nmol/l
Sírany – odpad moč 0–25 mmol/24 h
Sodík sérum, plasma, krev 137–146 mmol/l
moč 120–220 mmol/24 h
Somatotropin (růstový hormon) sérum, plasma 0,0–20,0 mIU/l
Superoxiddismutáza krev 0,7–1,9 U
Testosteron sérum M 15–50 r.  5,4–30,4 nmol/l
sérum M > 50 r.  5,4–19,5 nmol/l
sérum Ž 15-50 r.  0,3–5,8 nmol/l
sérum Ž postmen. 0,4–4,5 nmol/l
Thymidinkináza sérum 0,0–6,1 U/l
Thyreoglobulin sérum 0–70 µg/l
Thyreotropin (TSH) sérum 0,37–5,0 U/l
Thyroxin - celkový sérum 60–150 nmol/l
- volný sérum 9,8–23,1 pmol/l
Thyroxin vázající globulin (TBG) sérum, plasma 12,0–36,0 mg/l
TNF alfa sérum 0,0–15,6 ng/l
Transferin sérum 2,0–3,6 g/l
likvor (mozkomíšní mok) 7,0–22,0 mg/l
Triacylglyceroly sérum, plasma 0,68–1,69 mmol/l
Trijodthyronin - celkový sérum 0,9–3,0 nmol/l
- volný sérum 3,4–6,3 pmol/l
Vápník  sérum, plasma 2,0–2,75 mmol/l
moč 0,6–5,5 mmol/l
moč 2,4–7,2 mmol/24 h
- ionizovaný krev 1,13–1,32 mmol/l
Vitamin A sérum 0,4–2,0 mg/l
Vitamin B12 sérum, plasma 160–197 ng/l
Vitamin C sérum 28–86 µmol/l
Vitamin D - kalcidiol sérum, plasma 8,9–46,7  ng/ml
- kalcitriol sérum, plasma 19,9–67,0 ng/l
Vitamin E sérum 5,0–15,0 mg/l
Volné protilátky proti inzulinu sérum, plasma 4,1–5,5 %
Zinek sérum < 60 r.  9,1–13,7 µmol/l
sérum 60–90 r.  9,6–16,4 µmol/l
sérum > 90 r. 8,1–15,1 µmol/l
moč 4,6–12,2 µmol/l
Železo  sérum, plasma 7,2–29,0 µmol/l
sérum, plasma Ž 6,6–28,0 µmol/l
- vazebná kapacita sérum, plasma 44,8–71,6 µmol/l
Žlučové kyseliny sérum 0,0–8,0 µmol/l