Odborné materiály

Alergologie - Česká republika

Česká společnost alergologie a klinické imunologie

http://www.csaki.cz/

Odborné časopisy

http://www.co-allergy.cz

 Aktuální názor na alergie a klinickou imunologii

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

http://www.cls.cz/

 Alergie na bílkovinu kravského mléka

 Alergická rýma

 Profesionální alergická rinitida

 Anafylaktické reakce