Odborné materiály

Pneumologie - Velká Británie

Britská hrudní společnost (BTS)

http://www.brit-thoracic.org.uk/

 Dlouhodobé užívání makrolidů (1.4.2020)

 Astma (1.7.2019)

 Bronchiektáza u dospělých (1.12.2018)

 Plicní embolie (1.6.2018)

 Mesothelioma (1.2.2018)

 Pokyny pro diagnostiku a léčbu NTM-PD (non-tuberculosis mycobacterium pulmonary disease) (1.10.2017)

 Doporučené postupy pro používání kyslíku u dospělých v oblasti zdravotní péče (1.5.2017)

 Akutní hypercapnické respirační selhání (1.3.2016)

 Plicní uzly (1.8.2015)

 Domácí oxygenoterapie (1.6.2015)

 Doporučené postupy u komunitní pneumonie dospělých (1.1.2015)

 Plicní rehabilitace (1.9.2013)

 Diagnostická flexibilní bronchoskopie u dospělých (1.8.2013)

 Neuromuskulární slabost (1.7.2012)

 Děti s pneumonií získanou v komunitě (1.10.2011)

Národní institut pro zdraví a klinickou kvalitu

http://www.nice.org.uk/

 Pneumonie (získaná v nemocnici) (16.9.2019)

 Pneumonia (komunitní) (16.9.2019)

 Žilní tromboembolismus ve věku nad 16 let: snížení rizika trombózy hlubokých žil nebo plicní embolie v nemocničním zařízení (13.8.2019)

 Chronická obstrukční plicní nemoc ve věku nad 16 let: diagnóza a léčba (26.7.2019)

 Rakovina plic: diagnostika a léčba (28.3.2019)

 Kašel (akutní) (1.2.2019)

 Očkování proti chřipce (22.8.2018)

 Endobronchiální ventilová vložka pro snížení objemu plic při emfyzému (20.12.2017)

 Idiopatická plicní fibróza u dospělých: diagnóza a léčba (23.5.2017)

 Perkutánní endoskopická laserová balonová izolace plicní žíly při fibrilaci síní (27.7.2016)

 Balonová plicní angioplastika při chronické tromboembolické plicní hypertenzi (27.4.2016)

 Trombolýza řízená katétrem pod ultrazvukovou kontrolou při plicní embolii (26.6.2015)

 Bronchiolitida u dětí: diagnostika a léčba (1.6.2015)

 Vložení endobronchiálních nitinolových cívek ke zlepšení funkce plic při emfyzému (27.3.2015)

 Perkutánní radiofrekvenční ablace primárních nebo sekundárních karcinomů plic (15.12.2010)

 Operační redukce objemu plic při pokročilém emfyzému (23.2.2005)