Odborné materiály

Gastroenterologie - Česká republika

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP

http://www.cgs-cls.cz/

 Doporučení pro podávání biologické léčby pacientům s idiopatickými střevními záněty (1.10.2019)

 Perkutánní endoskopická gastrostomie (1.10.2019)

 Cholangiopankreatoskopie (1.11.2018)

 Léčba krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze (1.3.2018)

 Divertikulární choroba (1.1.2018)

 Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (1.1.2018)

 Doporučený postup diagnostiky a léčby infekce virem hepatitidy B (19.4.2017)

 Histopatologická diagnóza hepatocelulárního karcinomu (1.2.2017)

 Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty – 1. část: předoperační příprava (1.2.2017)

 Doporučené postupy pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty (1.2.2017)

 Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů (1.2.2017)

 Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu (1.2.2017)

 Profylaxe pankreatitidy po provedené ERCP (1.2.2017)

 Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s idiopatickými střevními záněty – 2. část: Crohnova nemoc (1.2.2017)

 Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu anémie u IBD (1.2.2017)

 Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s idiopatickými střevními záněty – 3. část: ulcerózní kolitida, indikace k operaci (1.1.2016)

 Doporučené postupy České gastroenterologické společnosti ČLS JEP pro diagnostickou a terapeutickou kolonoskopii (1.1.2016)

 Endoskopická léčba pacientů s Barrettovým jícnem a časnými neoplaziemi jícnu (1.1.2013)