Odborné materiály

Psychiatrie - Velká Británie

Národní institut pro zdraví a klinickou kvalitu

http://www.nice.org.uk/

 Poruchy příjmu potravy: rozpoznávání a léčba (16.12.2020)

 Rehabilitace pro dospělé s komplexní psychózou (19.8.2020)

 Antenatální a postnatální duševní zdraví (11.2.2020)

 Bipolární porucha: hodnocení a management (11.2.2020)

 Snížení rizika přenosu Creutzfeldt – Jakobovy choroby (CJD) z chirurgických nástrojů používaných k intervenčním výkonům na vysoce rizikových tkáních (22.1.2020)

 Porucha pozornosti s hyperaktivitou: diagnostika a management (13.9.2019)

 Alkoholové intervence na středních a dalších školách (12.8.2019)

 Generalizovaná úzkostná porucha a panická porucha u dospělých: management (26.7.2019)

 Deprese u dětí a mladých lidí: identifikace a management (25.6.2019)

 Delirium: prevence, diagnostika a management (14.3.2019)

 Posttraumatická stresová porucha (5.12.2018)

 Rozhodování a mentální kapacita (3.10.2018)

 Demence: hodnocení, management a podpora lidí žijících s demencí a jejich opatrovníků (20.6.2018)

 Porucha autistického spektra ve věku do 19 let: rozpoznání, doporučení a diagnóza (20.12.2017)

 Antisociální chování a poruchy chování u dětí a mladých lidí: identifikace a management (19.4.2017)

 Poruchy užívání alkoholu: diagnostika a management fyzických komplikací (12.4.2017)

 Duševní zdraví dospělých v kontaktu s trestním soudním systémem (21.3.2017)

 Předcházení zneužívání drog: cílené intervence (22.2.2017)

 Koexistující závažná duševní onemocnění a zneužívání návykových látek: komunitní zdravotní a sociální péče (30.11.2016)

 Psychóza a schizofrenie u dětí a mladých lidí: diagnostika a management (26.10.2016)

 Problémy duševního zdraví u lidí s poruchami učení: prevence, hodnocení a management (14.9.2016)

 Porucha autistického spektra u dospělých: diagnostika a léčba (18.8.2016)

 Cirhóza ve věku nad 16 let: hodnocení a management (6.7.2016)

 Demence, postižení a slabost v pozdějším životě - postupy pro zpomalení nebo prevenci nástupu v polovině života (20.10.2015)

 Náročné chování a poruchy učení: prevence a intervence pro lidi s poruchami učení (29.5.2015)

 Násilí a agrese: krátkodobý management v oblasti duševního zdraví, zdraví a komunitního prostředí (28.5.2015)

 Programy pro jehly a stříkačky (26.3.2014)

 Psychóza a schizofrenie u dospělých: prevence a léčba (1.3.2014)

 Porucha autistického spektra ve věku do 19 let: podpora a management (28.8.2013)

 Sociální úzkostná porucha: rozpoznání, hodnocení a léčba (22.5.2013)

 Antisociální porucha osobnosti: prevence a management (27.3.2013)

 Sebepoškozování ve věku nad 8 let: dlouhodobý management (23.11.2011)

 Společné problémy duševního zdraví: identifikace a postupy péče (25.5.2011)

 Koexistující závažná duševní choroba (psychóza) a zneužíváním návykových látek: posuzování a řízení ve zdravotnických zařízeních (23.3.2011)

 Poruchy užívání alkoholu: diagnostika, hodnocení a management škodlivé konzumace alkoholu a závislosti na alkoholu (23.2.2011)

 Poruchy užívání alkoholu: prevence (2.6.2010)

 Deprese u dospělých: rozpoznání a management (28.10.2009)

 Deprese u dospělých s chronickým fyzickým zdravotním problémem: rozpoznání a management (28.10.2009)

 Hraniční porucha: rozpoznávání a léčba (28.1.2009)

 Zneužívání drog ve věku nad 16 let: psychosociální intervence (25.7.2007)

 Zneužívání drog ve věku nad 16 let: detoxikace opiátů (25.7.2007)

 Obsessivně-kompulzivní porucha a tělesná dysmorfická porucha: léčba (29.11.2005)

 Sebevražda ve věku nad 8 let: krátkodobá péče a prevence recidivy (28.7.2004)