Odborné materiály

Pneumologie - Česká republika

ČPFS - Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

http://www.pneumologie.cz/

 Exogenní alergická alveolitida - doporučený postup pro diagnózu, léčbu a sledování (1.1.2017)

 Doporučení pro biologickou léčbu preparáty blokujícími účinek TNFa (1.1.2016)

 Hemoptýza – doporučený postup (1.1.2016)

 Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s CHOPN s prokázaným deficitem AATD (1.1.2016)

 Bronchoskopie rigidním bronchoskopem (Standard léčebného plánu) (1.1.2016)

 Standard pro 6-minutový test chůzí (1.1.2016)

 Lymfangioleiomyomatóza – doporučený postup (1.1.2016)

 Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu bronchiálního astmatu (1.1.2016)

 Doporučený postup diagnostiky a léčby fluidotoraxu (1.1.2016)

 Frekvence základních vyšetření plicních funkcí (1.1.2016)

 Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou – doporučený postup (1.1.2016)

 Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu netuberkulózních mykobakterióz dospělých (1.1.2016)

 Pneumologická cytodiagnostika – doporučený postup (1.1.2016)

 Indikační kritéria pro bronchiální termoplastiku v ČR (1.1.2016)

 Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu exacerbace CHOPN (1.1.2016)

 Standard léčebného plánu urgentní bronchoskopie v nestandardních podmínkách (1.1.2016)

 Doporučení pro indikaci a provádění DDOT (1.1.2016)

 Granulomatóza s polyangiitidou – doporučený postup (1.1.2016)

 Tuberkulóza dospělých (Standard léčebného plánu) (1.1.2016)

 Akutní exacerbace IPP (1.1.2016)

 Standard poskytování dispenzární péče nemocným tuberkulózou aj. mykobakteriozami a osobám s vyšším rizikem vzniku těchto onemocnění (1.1.2016)

 Indikační kritéria pro léčbu poruch dýchání ve spánku pomocí přetlaku v dýchacích cestách u dospělých (1.1.2016)

 Klinický standard komplexní péče o pacienty s bronchiálním nemalobuněčným karcinomem plic (1.1.2016)

 Diagnostika a léčba těžké pneumonie (1.1.2016)

 Idopatická plicní fibróza – doporučený postup (1.1.2016)

 Klinický standard komplexní péče o pacienta s maligním pleurálním mezoteliomem (1.1.2016)

 Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN (1.1.2016)

 Standardní postup při provádění bronchoalveolární laváže (BAL) a vyšetřování bronchoalveolární tekutiny (BAT) (1.1.2016)

 Plicní histiocytóza z Langerhansových buněk – doporučený postup (1.1.2016)

 Tuberkulóza dětí a mladistvých (Standard léčebného plánu) (1.1.2016)

 Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu obtížně léčitelného bronchiálního astmatu (1.1.2016)

 Diagnostická bronchoskopie flexibilním bronchoskopem (Standard léčebného plánu) (1.1.2016)

 Doporučený postup pro interpretaci základních vyšetření plicních funkcí (1.1.2016)

 Doporučený postup pro indikaci, provedení a hodnocení spiroergometrie (CPET) (1.1.2016)

 Pneumotorax – doporučený postup (1.1.2016)

 Standard péče na pracovištích zajišťujících dg. a léčbu poruch spánku (1.1.2016)

 Doporučení Sekce patofyziologie dýchání pro dezinfekci přístojů k měření základních plicních funkcí (1.1.2016)

 Sledování a vyšetřování u pacientů dlouhodobě užívajících léky s významným rizikem plicních imunopatologických a toxických reakcí (1.1.2016)

 Tuberkulóza a LTBI u pacientů před a po transplantaci solidních orgánů či hematopoetických kmenových buněk (1.1.2016)

 Diagnostika a léčba hrudního empyému (1.1.2016)

 Doporučení pro použití neinvazivní ventilační podpory (NIVP) (1.1.2016)

 Sarkoidóza – doporučený postup (1.1.2016)

 Klinický standard komplexní péče o pacienty s bronchiállním malobuným karcinomem plic (1.1.2016)

 Standard pneumologického cytodiagnostického vyšetření (1.1.2016)

 Chemoprofylaxe onemocnění tuberkulózou u dětí v ČR (1.1.2016)

 Kritéria indikace DDOT (1.1.2015)

 Doporučený postup diagnostiky a léčby latentní tuberkulózní infekce (1.1.2015)

 Diagnostika a léčba bronchiálního astmatu (společný DP ČPFS a ČSAKI) (1.1.2015)

 Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře (1.1.2015)

 Doporučený postup plicní rehabilitace (1.1.2014)

 Doporučený postup sledování a vyšetření u pacientů dlouhodobě užívajících léky s významným rizikem plicních imunopatologických a toxických reakcí (amiodaron, metotrexát, sulfasalazin) (1.1.2014)

 Pneumotorax (1.1.2013)

 Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN (1.1.2013)

 Neinvazivní ventilace (1.1.2013)

 Doporučení diagnostiky a léčby hrudního empyému (1.1.2013)

 Hemoptýza (1.1.2013)

 Akutní exacerbace intersticiálních plicních procesů (1.1.2013)

 Těžká pneumonie (1.1.2013)

 Interdisciplinární konsenzus pro prediktivní vyšetřování u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) (1.1.2012)

 Diagnostika a léčba stabilní CHOPN

 Protokol pro indikaci CoughAssist pro dospělé pacienty

 Doporučený postup diagnostiky a léčby obtížně léčitelného bronchiálního astmatu

 Doporučený postup pro indikaci dlouhodobé domácí léčby pomocí CoughAssist

 Doporučený postup diagnostiky a léčby astmatu

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

http://www.cls.cz/

 Základní a specializovaná funkční vyšetření plic

 Hemoptýza

 Pleurální syndrom

 Bronchogenní karcinom

 Komunitní pneumonie dospělých

 Uhlokopská pneumokonióza

 Astma bronchiale

 Chronická obstrukční plicní nemoc

 Syndrom spánkové apnoe