Odborné materiály

Gynekologie - Ostatní země

WHO - světová zdravotnická organizace

http://www.who.int/en/

 Pokyny pro prevenci pohlavního přenosu viru Zika (1.6.2020)

 Směrnice WHO o používání koncentrací ferritinu k hodnocení stavu železa u jednotlivců a populací (1.4.2020)

 Doplnění vápníku během těhotenství pro prevenci preeklampsie a jejích komplikací (3.11.2018)

 Ochrana, propagace a podpora kojení v zařízeních poskytující mateřské a novorozené služby (2.11.2017)

 Doporučení WHO pro léčbu poporodního krvácení kyselinou tranexamovou (1.11.2017)

 Pokyny WHO pro screening a léčbu syfilis u těhotných žen (3.10.2017)

 Preventivní chemoterapie pro kontrolu helmintových infekcí přenášených půdou u ohrožených populačních skupin (20.9.2017)

 Konsolidované pokyny týkající se sexuálního a reprodukčního zdraví a práv žen žijících s HIV (20.2.2017)

 Vybrané doporučené postupy pro použití antikoncepce (14.12.2016)

 Obohacení kukuřičné mouky a kukuřičných jídel o vitamíny a minerály (5.12.2016)

 Doporučení WHO pro předporodní péči pro vytvoření pozitivní zkušenosti s těhotenstvím (7.11.2016)

 Pokyny WHO pro léčbu genitálního herpes simplex viru (3.11.2016)

 Denní suplementace železa u žen po porodu (10.10.2016)

 Pokyny WHO pro léčbu Treponema pallidum (syfilis) (29.8.2016)

 Pokyny WHO pro léčbu Chlamydia trachomatis (29.8.2016)

 Pokyny WHO pro léčbu Neisseria gonorrhoeae (28.8.2016)

 Pokyny WHO týkající se řešení zdravotních komplikací mutilace ženských pohlavních orgánů (16.5.2016)

 Použití mikronutrientních prášků pro obohacení v potravin konzumovaných těhotnými ženami (21.3.2016)

 Denní doplňování železa u dospělých žen a dospívajících dívek (11.3.2016)

 Doporučení WHO týkající se intervencí ke zlepšení výsledků předčasného porodu (17.11.2015)

 Doporučení WHO pro prevenci a léčbu peripartálních infekcí matky (28.9.2015)

 Role zdravotního pracovníka při zajišťování péče v případě potratu a antikoncepce po potratu (29.7.2015)

 Optimální koncentrace folátů v séru a červených krvinkách u žen v reprodukčním věku pro prevenci defektů neurální trubice (16.4.2015)

 Kritéria lékařské způsobilosti pro použití antikoncepce (3.2.2015)

 Oddálené svorkování pupečníku pro zlepšení zdraví a výživy matek a kojenců (31.12.2014)

 Komplexní kontrola rakoviny děložního hrdla (27.11.2014)

 Doporučení WHO pro urychlení porodu (23.5.2014)

 Léčba cervikální intraepiteliální neoplasie 2-3 a adenokarcinomu in situ: kryoterapie, LLETZ a konizace studeným nožem (27.2.2014)

 Zajištění dodržování lidských práv v oblasti poskytování informací o antikoncepci (10.2.2014)

 Pokyny pro screening a léčbu prekancerózních lézí pro prevenci rakoviny děložního čípku (19.11.2013)

 Suplementace vitaminu D u těhotných žen (1.7.2012)

 Použití kryoterapie u cervikální intraepiteliální neoplazie (21.11.2011)

 Použití mikronutrientních prášků pro domácí obohacení potravin konzumovaných těhotnými ženami (12.7.2011)

 Suplementace vitaminu A u těhotných žen (26.5.2011)

Mezinárodní urogynekologická asociace

http://www.iuga.org/

 Účinnost hormonů v postmenopauzální pánvi při podlahové dysfunkci (24.7.2019)

 Řešení komplikací vyplývajících z použití pletiva pro stresovou inkontinenci moči (14.3.2019)

 Laserové vaginální přístroje pro léčbu stresové močové inkontinence, genitourinárního syndromu menopauzy a vaginální laxity (1.11.2018)

 Řízení post-miduretrální závěsné poruchy funkce (1.11.2017)

 Opakující se prolaps pánevních orgánů (1.7.2016)

 Pokyny pro cvičení v oblasti ženské pánve a rekonstrukční pánevní chirurgii (1.1.2010)

 Měření a výsledky měření v léčbě stresové inkontinence u žen (17.11.2007)