Odborné materiály

Kardiologie - Velká Británie

Národní institut pro zdraví a klinickou kvalitu

http://www.nice.org.uk/

 Venózní tromboembolická nemoc: diagnostika, léčba a testování trombofilie (26.3.2020)

 Familiární hypercholesterolémie: Identifikace a léčba (4.10.2019)

 Hypertenze u dospělých: diagnostika a léčba (28.8.2019)

 Venózní tromboembolismus ve věku nad 16 let: snížení rizika hluboké žilní trombózy získané v nemocnici nebo plicní embolie (13.8.2019)

 Hypertenze v těhotenství (23.7.2019)

 Hypertenze v těhotenství: diagnostika a léčba (25.6.2019)

 Mrtvice a transientní ischemická ataka ve věku nad 16 let: diagnóza a počáteční léčba (1.5.2019)

 Chronické srdeční selhání u dospělých (12.9.2018)

 Chronické srdeční selhání u dospělých (12.9.2018)

 Periferní arteriální onemocnění: diagnostika a léčba (21.2.2018)

 Fibrilace síní (7.2.2018)

 Fibrilace síní a srdeční chlopně (19.12.2017)

 Stabilní angina pectoris (1.2.2017)

 Kardiovaskulární onemocnění: posouzení a snížení rizik, včetně úpravy lipidů (27.9.2016)

 Stabilní angina pectoris: management (25.8.2016)

 Profylaxe proti infekční endokarditidě: antimikrobiální profylaxe proti infekční endokarditidě u dospělých a dětí podstupujících intervenční postupy (8.7.2016)

 Akutní srdeční selhání (3.12.2015)

 Sekundární prevence po infarktu myokardu (4.9.2015)

 Hodnocení kardiovaskulárního rizika a úprava lipidů (4.9.2015)

 Akutní srdeční selhání: diagnostika a léčba (8.10.2014)

 Přechodná ztráta vědomí ("blackouts") ve věku nad 16 let (2.10.2014)

 Akutní koronární syndromy u dospělých (5.9.2014)

 Křečové žíly: diagnostika a léčba (24.7.2013)

 Rehabilitace mrtvice u dospělých (12.6.2013)

 Prevence kardiovaskulárních chorob (22.6.2010)

 Kardiovaskulární onemocnění: identifikace a podpora pacientů nejvíce ohrožených časným úmrtím (24.9.2008)