Odborné materiály

Kardiologie - Velká Británie

Národní institut pro zdraví a klinickou kvalitu

http://www.nice.org.uk/

 Venózní tromboembolismus ve věku nad 16 let: snížení rizika hluboké žilní trombózy získané v nemocnici nebo plicní embolie (21.3.2018)

 Akutní srdeční selhání (3.12.2015)

 Sekundární prevence po infarktu myokardu (4.9.2015)

 Fibrilace síní (9.7.2015)

 Hodnocení kardiovaskulárního rizika a úprava lipidů (1.1.2015)

 Akutní srdeční selhání: diagnostika a léčba (8.10.2014)

 Akutní koronární syndromy u dospělých (5.9.2014)

 Kardiovaskulární onemocnění: posouzení a snížení rizik, včetně úpravy lipidů (18.7.2014)

 Fibrilace síní (18.6.2014)

 Infarkt myokardu: srdeční rehabilitace a prevence dalšího kardiovaskulárního onemocnění (13.11.2013)

 Familiární hypercholesterolémie (13.8.2013)

 Křečové žíly: diagnostika a léčba (24.7.2013)

 Hypertenze v těhotenství (16.7.2013)

 Infarkt myokardu s elevací ST-úseku: akutní léčba (10.7.2013)

 Rehabilitace mrtvice u dospělých (12.6.2013)

 Stabilní angina pectoris (13.8.2012)

 Periferní arteriální onemocnění: diagnostika a léčba (8.8.2012)

 Venózní tromboembolická nemoc: diagnostika, léčba a testování trombofilie (27.6.2012)

 Hyperglykémie u akutních koronárních syndromů: management (26.10.2011)

 Stabilní angina pectoris: management (23.7.2011)

 Chronické srdeční selhání u dospělých (29.6.2011)

 Přechodná ztráta vědomí ("blackouts") ve věku nad 16 let (25.8.2010)

 Prevence kardiovaskulárních chorob (22.6.2010)

 Nestabilní angina pectoris a NSTEMI: včasná léčba (24.3.2010)

 Náhlá bolest na hrudi: hodnocení a diagnostika (24.3.2010)

 Kardiovaskulární onemocnění: identifikace a podpora pacientů nejvíce ohrožených časným úmrtím (24.9.2008)

 Familiální hypercholesterolémie: identifikace a léčba (27.8.2008)

 Profylaxe proti infekční endokarditidě: antimikrobiální profylaxe proti infekční endokarditidě u dospělých a dětí podstupujících intervenční postupy (17.3.2008)