Odborné materiály

Mikrobiologie a infekční lékařství - Slovensko

Slovenská společnost infektologů (SSI)

http://www.infektologia.sk/