Odborné materiály

Praktické lékařství - Slovensko

Slovenská společnost všeobecného praktického lékařství

http://www.vpl.sk

 Předoperační vyšetření v ambulancích VL (18.5.2010)