Odborné materiály

Mikrobiologie a infekční lékařství - Evropa

Evropská společnost klinické mikrobiologie a infekčních nemocí

http://www.escmid.org

 Léčba netuberkulózní mykobakteriální plicní nemoci (6.7.2020)

 Prevence, diagnostika a ošetřování infekce elektronických zařízení srdečně-implantabilními (1.1.2020)

 Diagnostika a léčba invazivní aspergilózy u novorozenců a dětí (1.9.2019)

 Léčba asymptomatických bakteriurií (2.5.2019)

 Diagnostika protetických infekcí kloubů (1.5.2019)

 Dekolonizace gramnegativních bakteriálních nosičů odolných vůči vícero lékům (29.1.2019)

 Obecné kompetence v předepisování a správě antimikrobiálních látek (1.1.2019)

 Optimální využití polymyxinů (1.1.2019)

 Mezinárodní pokyny pro řešení sepse a septického šoku (1.3.2017)

 Mezinárodní pokyny pro řešení těžké sepse a septického šoku (1.2.2013)

 ESCMID Pokyny k léčbě akutní bolesti v krku (1.4.2012)

 Pokyny pro provádění testování HIV u dospělých v rámci zdravotní péče (1.1.2012)

 Doporučení léčby infekcí dolních cest dýchacích u dospělých pacientů (8.6.2011)

 Akutní nekomplikovaná cystitida a pyelonefritida u žen (17.12.2010)

 Diagnostika, prevence a léčba infekce močových cest spojených s katétrem u dospělých (1.11.2009)

 Pokyny k léčbě infekce způsobené Clostridium difficile (CDI) (1.1.2009)

 Pokyny pro prevenci, diagnostiku a léčbu infekční endokarditidy (1.1.2009)

 Diagnostika, léčba a prevence nozokomiální pneumonie (7.11.2008)

 Mezinárodní směrnice pro léčbu závažné sepse a septického šoku (1.1.2008)

 Pokyny pro validaci a aplikaci metody typing pro použití v bakteriální epidemiologii (1.1.2007)

 Pokyny pro léčbu infekcí dolních cest dýchacích u dospělých (1.1.2005)

 Pokyny pro diagnostiku bakteriálních chorob přenášených klíšťaty v Evropě (1.1.2004)

 Evropské doporučení pro sledování antimikrobiální rezistence (1.1.2004)

 Evropský přehled diagnostických metod a testovacích protokolů pro Clostridium difficile (1.1.2003)

Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

http://ecdc.europa.eu

 Prevence a kontrola infekcí a připravenost na COVID-19 ve zdravotnických zařízeních (3.7.2020)

 Očkování proti HPV v zemích EU: zaměření na chlapce, lidí žijících s HIV a zavedení 9-valentní vakcíny proti HPV (30.3.2020)

 Evropský dohled nad Infekcí klostridioidy (Clostridium) (17.12.2019)

 Chřipka (21.11.2019)

 Možnosti pro vnitrostátní testování a dohled nad virem hepatitidy E (5.9.2019)

 Vyšetřování a léčba lidí s možnou infekcí virem Ebola (19.7.2019)

 Návrh a implementace imunizačního informačního systému (20.11.2018)

 Laboratorní diagnostické metody tuberkulózy v Evropské unii (29.8.2018)

 Pokyny pro předkládání dozoru data (14.3.2018)

 Prevence u mužů, kteří mají sex s muži (1.12.2017)

 Pokyny týkající se předporodního screeningu HIV, hepatitidy B, syfilis a zarděnek v zemích EU / EHP (21.3.2017)

 Zika virus a bezpečnost látek lidského původu - Průvodce pro připravenost činností v Evropě (15.7.2016)

 Zlepšení dětské vakcinace (25.4.2016)

 Pokyny týkající se kontroly tuberkulózy u zranitelných a těžko dostupných populací (17.3.2016)

 Pokyny týkající se kontroly chlamydií v Evropě (7.3.2016)

 Poradenství v oblasti veřejného zdraví v oblasti prevence HIV a STI u mužů, kteří mají sex s muži (17.6.2015)

 Pokyny pro kontrolu chlamydií v Evropě (26.3.2015)

 Pokyny týkající se očkování proti varicelle v Evropské unii (4.2.2015)

 Management zdravotních pracovníků, kteří se vracejí z oblastí postižených Ebola virem (7.11.2014)

 Pokyny týkající se vyšetřování a kontroly případů tuberkulózy postihujících děti ve společných zařízeních (13.12.2013)

 Hodnocení léčby HIV jako prevence v evropském kontextu (5.6.2012)

 Pokyny týkající se managementu kontaktů MDR TB a XDR TB pacientů (20.3.2012)

 Pokyny týkající se použití testů uvolňování interferonu-gama jako podpory diagnostiky TBC (18.3.2011)

 Technické pokyny týkající se guideline pro posouzení rizik pro choroby přenášené v letadlech (RAGIDA) - 2. část : Provozní pokyny - druhé vydání (13.12.2010)

 Pokyny týkající se testování na HIV: zvýšení počtu provedení a účinnosti v Evropské unii (30.11.2010)

 Pokyny týkající se managementu sporadických případů invazivního meningokokového onemocnění a kontaktů pacientů (29.10.2010)

 Pokyny pro posouzení rizik nemocí přenášených v letadlech (RAGIDA) - 2. část : Provozní pokyny pro pomoc při hodnocení rizika přenosu nákazy (26.11.2009)

 Průběžné pokyny ECDC týkající se managementu případů a kontaktů s novou infekcí influenza viru A (H1N1) (19.5.2009)