Odborné materiály

Kardiologie - Česká republika

Česká kardiologická společnost

http://www.kardio-cz.cz

 Stručný souhrn doporučení pro dlouhodobou péči o nemocné po infarktu myokardu (5.5.2019)

 Doporučení ESC pro léčbu kardiovaskulárních onemocnění v těhotenství (1.1.2019)

 Čtvrtá univerzální definice infarktu myokardu (1.1.2019)

 Doporučené postupy ESC/EACTS pro revaskularizaci myokardu, 2018.Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností, Českou asociací intervenční kardiologie a Českou společností kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP (1.1.2019)

 Doporučení ESC pro diagnostiku a léčbu synkopy (1.1.2019)

 Doporučené postupy ESC pro diagnostiku a léčbu onemocnění periferních tepen, vypracované ve spolupráci s European Society for Vascular Surgery (ESVS), 2017 (1.1.2018)

 Praktická doporučení European Heart Rhythm Association k používání nových perorálních antikoagulancií u pacientů s fibrilací síní – aktualizace 2018 (1.1.2018)

 Doporučení pro organizaci péče o vrozené srdeční vady v dospělosti v České republice (1.1.2018)

 Souhrn Doporučených postupů ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2016 (13.4.2017)

 Souhrn Odborného stanoviska ESC, jak ovlivnit kardiovaskulární toxicitu provázející léčbu nádorových onemocnění (9.3.2017)

 Doporučené postupy ESC 2016 pro léčbu fibrilace síní formulované ve spolupráci s EACTS (18.11.2016)

 Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu akutního a chronického srdečního selhání (28.9.2016)

 Doporučené postupy Evropské kardiologické společnosti/Evropské respirační společnosti pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze, verze 2015. (24.2.2016)

 Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu onemocnění perikardu z roku 2015 (24.2.2016)

 Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu komorových arytmií a prevenci náhlé srdeční smrti (23.2.2016)

 Souhrn Doporučení ESC 2015 pro léčbu pacientů s akutním koronárním syndromem bez elevací úseku ST (23.2.2016)

 Aktualizovaná Praktická doporučení European Heart Rhythm Association pro použití nových perorálních antikoagulancií u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (6.2.2016)

 Doporučení ESC pro diagnostiku a léčbu infekční endokarditidy (26.1.2016)

 Doporučené postupy ESC pro diagnostiku a léčbu akutní plicní embolie, verze 2014 (2.7.2015)

 Souhrn Doporučených postupů ESC/EACTS pro revaskularizaci myokardu z roku 2014 (17.6.2015)

 Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu onemocnění aorty z roku 2014 (29.5.2015)

 Souhrn Doporučených postupů ESC pro nekardiální operace (30.3.2015)

 Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku (27.3.2015)

 Souhrn Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi/ESC pro diagnostiku a léčbu hypertenze (6.10.2014)

 Souhrn Evropských doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi (verze 2012) (1.4.2014)

 Doporučené postupy ESC týkající se diabetu, prediabetu a kardiovaskulárních onemocnění, vytvořené ve spolupráci s EASD 2014 (13.3.2014)

 Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu stabilní ischemické choroby srdeční (13.3.2014)

 Souhrn Doporučených postupů ESC pro implantace kardiostimulátorů a srdeční resynchronizační léčbu (22.1.2014)

 Praktická doporučení European Heart Rhythm Association pro použití nových perorálních antikoagulancií u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (10.12.2013)

 Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu pacientů s chlopenními vadami (23.1.2013)

 Třetí univerzální definice infarktu myokardu (3.1.2013)

 Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi úseku ST z roku 2012 (1.9.2012)

 Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním (1.1.2011)

 Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin (1.1.2009)

 Doporučení pro duplexní ultrazvukové vyšetření končetinových žil (1.1.2009)

 Doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze v dětství a dospívání (1.1.2009)

 Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií u dětí a dospívajících (vypracováno výborem České společnosti pro aterosklerózu) (1.1.2008)

 Synkopa: Diagnostika a léčba (1.1.2007)

 Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti (vypracováno výborem České společnosti pro aterosklerózu) (1.1.2007)

 Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním (1.1.2006)

 Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu supraventrikulárních tachyarytmi (1.1.2005)

Česká společnost pro hypertenzi

http://www.hypertension.cz/

 Doporučení pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze (1.1.2017)

 Jak postupovat při podezření na primární aldosteronismus? (1.1.2017)

 Měření krevního tlaku 1. část: obecné principy (1.1.2016)

 Měření krevního tlaku 2. část: měření TK v ordinaci (1.1.2016)

 Jak postupovat při podezření na feochromocytom/paragangliom (1.1.2016)

 Echokardiografické hodnocení strukturálních změn levé komory u hypertenze (1.1.2015)

 Praktický postup pro screening sekundární hypertenze (1.1.2015)

 Stanovisko ČSH 2014 k renálním denervacím (1.1.2014)

 Společné stanovisko ČKS a ČSH k renální denervaci (1.1.2012)

 Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze – verze 2007 (1.1.2008)

Česká společnost pro aterosklerózu

http://www.athero.cz

 Terapie léčivy s obsahem účinné látky LOMITAPID u pacientů s homozygotní formou familiární hypercholesterolemie: stanovisko výboru České společnosti pro aterosklerózu (9.6.2020)

 Souhrn konsenzu panelu expertů International Atherosclerosis Society k problematice definice, diagnostiky a léčby těžké formy familiární hypercholesterolemie (1.2.2020)

 Evropská doporučení pro léčbu a diagnostiku dyslipidémií (1.2.2020)

 LDL-aferéza: indikace, kontraindikace, klinický význam a vlastní zkušenosti (1.2.2020)

 Souhrn konsenzu panelu expertů European Atherosclerosis Society k otázce diagnostiky a klinickému vedení nemocných s familiární hypercholesterolemií (1.2.2020)

 2016 Evropské pokyny pro prevenci kardiovaskulárních chorob v klinické praxi (1.2.2020)

 Stanovisko výboru České společnosti pro aterosklerózu k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2019 (1.1.2020)

 Společné stanovisko českých odborných společností ke konsenzu European Atherosclerosis Society a European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine k vyšetřování krevních lipidů a k interpretaci jejich hodnot (25.4.2018)

 Doporučení pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze ČSH (1.1.2018)

 Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku (1.1.2015)

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

http://www.cls.cz/