Odborné materiály

Kardiologie - Česká republika

Česká kardiologická společnost

http://www.kardio-cz.cz

 Souhrn Doporučených postupů ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2016 (13.4.2017)

 Souhrn Odborného stanoviska ESC, jak ovlivnit kardiovaskulární toxicitu provázející léčbu nádorových onemocnění (9.3.2017)

 Doporučené postupy ESC 2016 pro léčbu fibrilace síní formulované ve spolupráci s EACTS (18.11.2016)

 Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu akutního a chronického srdečního selhání (28.9.2016)

 Doporučené postupy Evropské kardiologické společnosti/Evropské respirační společnosti pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze, verze 2015. (24.2.2016)

 Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu onemocnění perikardu z roku 2015 (24.2.2016)

 Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu komorových arytmií a prevenci náhlé srdeční smrti (23.2.2016)

 Souhrn Doporučení ESC 2015 pro léčbu pacientů s akutním koronárním syndromem bez elevací úseku ST (23.2.2016)

 Aktualizovaná Praktická doporučení European Heart Rhythm Association pro použití nových perorálních antikoagulancií u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (6.2.2016)

 Doporučení ESC pro diagnostiku a léčbu infekční endokarditidy (26.1.2016)

 Doporučené postupy ESC pro diagnostiku a léčbu akutní plicní embolie, verze 2014 (2.7.2015)

 Souhrn Doporučených postupů ESC/EACTS pro revaskularizaci myokardu z roku 2014 (17.6.2015)

 Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu onemocnění aorty z roku 2014 (29.5.2015)

 Souhrn Doporučených postupů ESC pro nekardiální operace (30.3.2015)

 Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku (27.3.2015)

 Souhrn Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi/ESC pro diagnostiku a léčbu hypertenze (6.10.2014)

 Souhrn Evropských doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi (verze 2012) (1.4.2014)

 Doporučené postupy ESC týkající se diabetu, prediabetu a kardiovaskulárních onemocnění, vytvořené ve spolupráci s EASD 2014 (13.3.2014)

 Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu stabilní ischemické choroby srdeční (13.3.2014)

 Souhrn Doporučených postupů ESC pro implantace kardiostimulátorů a srdeční resynchronizační léčbu (22.1.2014)

 Praktická doporučení European Heart Rhythm Association pro použití nových perorálních antikoagulancií u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (10.12.2013)

 Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu pacientů s chlopenními vadami (23.1.2013)

 Třetí univerzální definice infarktu myokardu (3.1.2013)

 Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi úseku ST z roku 2012 (1.9.2012)

 Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním (1.1.2011)

 Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin (1.1.2009)

 Doporučení pro duplexní ultrazvukové vyšetření končetinových žil (1.1.2009)

 Doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze v dětství a dospívání (1.1.2009)

 Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií u dětí a dospívajících (vypracováno výborem České společnosti pro aterosklerózu) (1.1.2008)

 Synkopa: Diagnostika a léčba (1.1.2007)

 Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti (vypracováno výborem České společnosti pro aterosklerózu) (1.1.2007)

 Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním (1.1.2006)

 Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu supraventrikulárních tachyarytmi (1.1.2005)

Česká společnost pro hypertenzi

http://www.hypertension.cz/

 Měření krevního tlaku 2. část: měření TK v ordinaci (1.1.2016)

Česká společnost pro aterosklerózu

http://www.athero.cz

 Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku (1.1.2015)

 Stanovisko výboru CSAT k doporučení ECS / EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidémie 2011 (22.1.2013)

 Diagnostické a léčebné postupy u arteriální hypertenze - verze 2012 (1.1.2012)

 Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií u dětí a dospívajících 2008 (1.1.2008)

 Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti 2007 (9.3.2007)

 Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze – verze 2007 (1.1.2007)

 Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku 2005 (7.9.2005)

 Prevence ischemické choroby srdeční v dospělém věku 2000 (1.1.2000)

 Doporučení pro léčbu hyperlipoproteinémií v dětství a dospívání 1998 (1.1.1998)

 Doporučení pro léčbu hyperlipoproteinémií v dospělosti 1997 (1.1.1997)

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

http://www.cls.cz/

 Role výživy v prevenci kardiovaskuárních chorob

 Fibrilace síní

 Tabakismus

 Chronické srdeční selhání - léčba

 Nemocný po infarktu myokardu

 Synkopa

 Chronické srdeční selhání - diagnostika

 Nejčastější vrozené srdeční vady v dospělosti

 Vybraná kardiovaskulární onemocnění v těhotenství

 Akutní koronární syndromy

 Předoperační vyšetření kardiaka před nekardiochirurgickými výkony

 Chlopenní srdeční vady v dospělosti

 Supraventrikulární tachykardie

 Trvalá kardiostimulace

 Infekční endokarditida

 Plicní embolie