Odborné materiály

Diabetologie - Česká republika

Česká diabetologická společnost

http://www.diab.cz/

 Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu - 2017 + příloha Algoritmus terapie (1.8.2017)

 Doporučený postup: Gestační diabetes mellitus (1.1.2017)

 Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin (1.1.2017)

 Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy (10.10.2016)

 Doporučený postup péče o nemocné s diabetes mellitus 1. typu (1.7.2016)

 Doporučený postup diagnostiky a léčby diabetické neuropatie (23.2.2016)

 Doporučený postup Diabetes mellitus - Laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů (9.12.2015)

 Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu diabetické retinopatie (4.11.2015)

 Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství (18.2.2014)

 Doporučený postup pro testování přesnosti glukometrů (1.1.2014)

 Doporučené postupy v léčbě starších pacientů s diabetes mellitus v ČR (1.1.2013)

 Doporučení k edukaci diabetika (1.1.2012)

 Doporučený postup: Selfmonitoring glykémie v lékárně (1.1.2012)

 Doporučený postup k posouzení kardiovaskulárního rizika a prevenci kardiovaskulárních onemocnění a diabetu mellitu 2. typu u žen se syndromem polycystických ovarií (1.1.2012)

 Doporučený postup léčby inzulínovou pumpou (1.1.2012)

 Doporučený postup dietní léčby pacientů s diabetem (1.1.2012)

 Doporučený postup péče o nemocné s prediabetem (1.1.2012)

Diabetická asociace ČR

http://diabetickaasociace.cz/