Odborné materiály

Psychiatrie - Evropa

Evropská psychiatrická asociace

http://www.europsy.net

 Doporučení pro léčbu negativních příznaků u schizofrenie (1.3.2021)

 Doporučení pro hodnocení negativních příznaků u schizofrenie (1.2.2021)

 Doporučení ke kvalitě služeb v oblasti duševního zdraví: Systematický meta-přezkum a aktualizace doporučení zaměřených na koordinaci péče (1.10.2020)

 Doporučení pro fyzickou aktivitu jako léčbu těžkých duševních nemocí (1.10.2018)

 Doporučení pro forenzní psychiatrii: Posouzení a léčba duševně narušených pacientů (1.6.2018)

 Pokyny EPA týkající se intervencí e-mental health při léčbě posttraumatické stresové poruchy (PTSD) (1.3.2017)

 Pokyny EPA pro kvalitu intervencí eHealth v léčbě psychotických poruch (1.3.2016)

 Pokyny EPA v oblasti duševního zdraví a hospodářských krizí v Evropě (1.3.2016)

 Pokyny EPA na psychoterapii u chronické deprese napříč Evropou (1.3.2016)

 Pokyny EPA pro zlepšení obrazu psychiatrie (1.3.2016)

 Školení v psychiatrii napříč Evropou (1.3.2016)

 Pokyny EPA týkající se včasné detekce vysoce rizikových stavů psychóz (1.3.2015)

 Pokyny EPA o školení v oblasti kulturní kompetence (1.3.2015)

 Význam pokynů EPA v rámci Evropské psychiatrické asociace (1.3.2015)

 Pokyn EPA - jak zlepšit obraz psychiatrie a psychiatra (1.3.2015)

 Pokyny EPA týkající se včasného zásahu při vysoce rizikových stavech psychóz (1.3.2015)

 Návod EPA o úloze a povinnostech psychiatrů (1.3.2015)

 Návod EPA k zajištění kvality v péči o duševní zdraví (1.3.2015)

 Pokyn EPA k postgraduálnímu psychiatrickému vzdělávání v Evropě (1.2.2014)

 Pokyny EPA pro péči o duševní zdraví migrantů (1.2.2014)

 Návod EPA k budování důvěry v službách péče o duševní zdraví (1.2.2014)

 Pokyny EPA při závislosti na tabáku a strategie pro odvykání kouření u lidí s duševním onemocněním (1.2.2014)

 Pokyny EPA o kvalitě péče o duševní zdraví (1.2.2012)

 EPA o významu antidepresiv v léčbě unipolární deprese (1.2.2012)

 Podpora duševního zdraví: Návod a strategie (1.2.2012)

 Návod EPA k prevenci duševních poruch (1.2.2012)

 Pokyny EPA týkající se střetu zájmů (1.2.2012)

 Návod EPA pro léčbu a prevenci sebevražd (1.2.2012)