Odborné materiály

Alergologie - Slovensko

Slovenská společnost alergologie a klinické imunologie

www.ssaki.sk

 Národní směrnice pro management astmatu bronchiale (1.1.2010)