Odborné materiály

Praktické lékařství - Velká Británie

Národní institut pro zdraví a klinickou kvalitu

http://www.nice.org.uk/

 Kvantitativní fekální imunochemické testy, na zjištění kolorektálního karcinomu v primární péči (26.7.2017)