Odborné materiály

Gynekologie - USA

Americká společnost pro reprodukční medicínu

http://www.asrm.org/

 Pokyny k omezení počtu embryí pro přenos: stanovisko výboru (3.2.2017)

 Provedení přenosu embrya: doporučený postup (27.1.2017)

 Doporučení pro postupy využívající náhradní matku: stanovisko výboru (3.11.2016)

 Kombinovaná hormonální antikoncepce a riziko VTE: doporučený postup (27.10.2016)

 Optimalizace přirozené plodnosti: stanovisko výboru (13.9.2016)

 Prevence a léčba středně závažného a těžkého ovariálního hyperstimulačního syndromu: doporučený postup (25.8.2016)

 Léčiva na podporu plodnosti a rakovina: doporučený postup (16.8.2016)

 Děložní septum: doporučený postup (17.5.2016)

 Obezita a reprodukce: stanovisko výboru (12.8.2015)

 Subklinická hypotyreóza u neplodné ženské populace (20.5.2015)

 Diagnostické hodnocení neplodné ženy: stanovisko výboru (16.3.2015)

 Diagnostické hodnocení neplodného muže: stanovisko výboru (5.12.2014)

 Léčba pánevních bolestí spojených s endometriózou: stanovisko výboru (7.2.2014)

 Léčba mimoděložního těhotenství: stanovisko výboru (7.6.2013)

 Kryoprezervace zralých oocytů: doporučený postup (20.9.2012)

 Pokyny pro očkování neplodných pacientů: stanovisko výboru (14.8.2012)

 Doporučení ke snížení rizika přenosu viru během léčby neplodnosti s použitím autologních gamét: stanovisko výboru (14.8.2012)

 Kombinovaná bioidentická menopauzální hormonální terapie: stanovisko výboru (5.6.2012)

 Hodnocení a léčba opakovaných ztrát těhotenství: stanovisko výboru (25.5.2012)

 Řešení neplodnosti v důsledku obstrukční azoospermie: stanovisko výboru (1.8.2008)

 Účinnost a léčba idiopatické neplodnosti: stanovisko výboru (1.11.2006)

 Revidované pokyny pro lidské embryologické a andrologické laboratoře: stanovisko výboru (28.7.2006)

Americký kongres porodníků a gynekologů

http://www.acog.org/

 Dlouhodobě působící reverzibilní antikoncepce: implantáty a nitroděložní tělíska (1.11.2017)

 Odvykání kouření během těhotenství (1.10.2017)

 Užívání marihuany během těhotenství a kojení (1.10.2017)

 Aktuální informace o imunizaci a vakcinaci proti tetanu, záškrtu a pertusi během těhotenství (1.9.2017)

 Obezita u dospívajících (1.9.2017)

 Redukce vícečetného těhotenství (1.9.2017)

 Sulfonamidy, nitrofurantoin a riziko vrozených vad (1.9.2017)

 Intrauterinní chirurgie při myelomeningokéle (1.9.2017)

 Předporodní terapie kortikosteroidy pro zrání plodu (1.8.2017)

 Poradenství dospívajících o antikoncepci (1.8.2017)

 Užívání opiátů v těhotenství a následné potíže (1.8.2017)

 Řešení intraamniotické infekce během porodu (1.8.2017)

 Poruchy duševního zdraví u dospívajících (1.7.2017)

 Posouzení rizika rakoviny prsu a screening u žen s průměrným rizikem (1.7.2017)

 Očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) (1.6.2017)

 Výběr trasy pro hysterektomii u benigního onemocnění (1.6.2017)

 Triáda sportujících žen (1.6.2017)

 Asymptomatická mikroskopická hematurie u žen (1.6.2017)

 Hormonální léčba primární ovariální insuficience (1.5.2017)

 Těhotenství dospívajících, antikoncepce a sexuální aktivita (1.5.2017)

 Plánovaný domácí porod (1.4.2017)

 Řešení komplikací u kožních štěpů v gynekologické chirurgii (1.4.2017)

 Sterilizace žen: etické otázky a úvahy (1.4.2017)

 Řešení suboptimálně datovaných těhotenství (1.3.2017)

 Pozdní podvaz pupečníku po narození (1.1.2017)

 Péče o transsexuální dospívající (1.1.2017)

 Chirurgie prsu a labií u dospívajících (1.1.2017)

 Porod do vody (1.11.2016)

 Řešení vulvální intraepiteliální neoplazie (1.10.2016)

 Trvalá bolest vulvy (1.9.2016)

 Menstruační manipulace pro dospívající s tělesným a vývojovým postižením (1.8.2016)

 Bezprostředně poporodní dlouhodobě působící reverzibilní antikoncepci (1.8.2016)

 Doporučené postupy pro výzkum zdraví dospívajících (1.6.2016)

 Inhibitory aromatázy v gynekologické praxi (1.6.2016)

 Optimalizace poporodní péče (1.6.2016)

 Využití vaginálního estrogenu u žen s anamnézou estrogenem podmíněné rakoviny prsu (1.3.2016)

 Hepatitida B, hepatitida C a infekce HIV v gynekologii a porodnictví (1.2.2016)

 Používání síranu hořečnatého v porodnictví (1.1.2016)

 Rasové a etnické rozdíly v porodnictví a gynekologii (1.12.2015)

 Fyzická aktivita a cvičení během těhotenství a po porodu (1.12.2015)

 Menstruace u dívek a dospívajících: Používání menstruačního cyklu jako známek života (1.12.2015)

 Management těhotných žen s předpokládanou expozicí bakteriím Listeria monocytogenes (1.12.2015)

 Duální terapie gonokokové infekce (1.11.2015)

 Nouzová antikoncepce (1.9.2015)

 Postupy u žen s fenylketonurií (1.6.2015)

 Hereditární nádorové syndromy a hodnocení rizik (1.6.2015)

 Management žen s hustými prsy diagnostikovanými mamografií (1.3.2015)

 Robotická chirurgie v gynekologii (1.3.2015)

 Úrovně péče o matku (1.2.2015)

 Přístup k antikoncepci (1.1.2015)

 Gynekologická chirurgie u obézní ženy (1.1.2015)

 Chronická Antitrombotická terapie a Gynekologická chirurgie (1.10.2014)

 Očkování proti chřipce během těhotenství (1.9.2014)

 Možnosti prevence a léčby těžkého menstruačního krvácení u dospívajících pacientek (1.8.2014)

 Zdravotní péče pro ženy bez domova (1.10.2013)

 Orální zdravotní péče během těhotenství a po celou dobu života (1.8.2013)

 Hormonální léčba a onemocnění srdce (1.6.2013)

 Léčba akutních abnormálních děložních krvácení u nullipar v reprodukčním věku (1.4.2013)

 Váhový přírůstek v těhotenství (1.1.2013)

 Mladiství a dlouhodobě působícího reversibilní antikoncepce: Implantáty a nitroděložní tělíska (1.10.2012)

 Kombinovaná bioidentická menopauzální hormonální terapie (1.8.2012)

 Zdravotní péče o lesbičky a bisexuální ženy (1.5.2012)

 Vitamin D: Screening a suplementace během těhotenství (1.7.2011)

 Užívání metamfetaminu u žen v reprodukčním věku (1.3.2011)

 Léčba infekce močových cest v netěhotných žen (1.3.2008)

 HIV (1.12.2007)

 Vaginální "omlazení" a kosmetické vaginální procedury (1.9.2007)

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC)

http://www.cdc.gov

 Praktická doporučení pro použití kontraceptiv (21.6.2013)

 Praktická doporučení pro použití kontraceptiv (18.6.2010)

 Guidelines obecně

Americká urogynekologická společnost

https://www.augs.org

 Asymptomatická mikroskopická hematurie u žen (1.4.2017)

 Management komplikací v gynekologické chirurgii (1.4.2017)

 Inkontinence moči u žen (1.12.2015)

 Robotická chirurgie v gynekologii (1.3.2015)