Odborné materiály

Onkologie - Evropa

Evropská organizace pro rakovinu

https://www.ecco-org.eu/

Evropská společnost pro lékařskou onkologii

https://www.esmo.org

 Zdraví kostí u pacientů s rakovinou (1.8.2020)

 Léčba pacientů s rakovinou během pandemie COVID-19 (12.7.2020)

 Léčba metastatického melanomu (8.7.2020)

 Léčba lokoregionálního melanomu (8.7.2020)

 Periferní a centrální neurotoxicita vyvolaná systémovou protirakovinovou terapií (6.7.2020)

 Časná rakovina tlustého střeva: diagnostika, léčba a následná terapie (26.6.2020)

 Lokalizovaná rakovina tlustého střeva (26.6.2020)

 Rakovina prostaty: diagnostika, léčba a následná terapie (25.6.2020)

 Akutní myeloblastická leukemie u dospělých pacientů: diagnostika, léčba a následná terapie (1.1.2020)

 Léčba srdečních chorob u onkologických pacientů během onkologické léčby (1.1.2020)

 Lymfomy okrajové zóny (1.1.2020)

 Kožní melanom: diagnostika, léčba a následná terapie\ (30.9.2019)

 Rakovina štítné žlázy: diagnostika, léčba a následná terapie (24.9.2019)

 Renální karcinom: Diagnostika, léčba a následná terapie (21.2.2019)

 Waldenströmova makroglobulinémie: diagnostika, léčba a následná terapie (8.12.2018)

 Viscerální sarkomy a sarkomy měkkých tkání: diagnostika, léčba a následná terapie (14.10.2018)

 Neepitelní karcinom vaječníků: diagnostika, léčba a následná terapie (4.10.2018)

 Léčba anémie a nedostatku železa u pacientů s rakovinou (4.10.2018)

 Gastrointestinální stromální tumory: diagnostika, léčba a následná terapie (4.10.2018)

 Kostní sarkomy: diagnostika, léčba a následná terapie (1.8.2018)

 Pokročilý karcinom prsu (ABC 4) (19.7.2018)

 Primární kožní lymfomy: diagnostika, léčba a následná terapie (6.6.2018)

 Hodgkinův lymfom: diagnostika, léčba a následná terapie (23.5.2018)

 Hepatocelulární karcinom: diagnostika, léčba a následná terapie (1.1.2018)

 Maligní lymfom (29.11.2017)

 Léčba pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (16.11.2017)

 Rakovina děložního hrdla: diagnostika, léčba a následná terapie (1.8.2017)

 Diagnostika, léčba a sledování pacientů s leptomeningeálními metastázami u solidních nádorů (1.8.2017)

 Chronická myeloidní leukémie: diagnostika, léčba a následná terapie (1.8.2017)

 Rakovina konečníku: diagnostika, léčba a následná terapie (1.8.2017)

 Nově diagnostikovaný a relabovaný lymfom z plášťových buněk: diagnostika, léčba a následná terepie (1.8.2017)

 Raný a lokálně pokročilý nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC): diagnostika, léčba a následná terapie (1.8.2017)

 Management infuzních reakcí na systémovou protirakovinovou léčbu (13.7.2017)

 Management toxicit z imunoterapie: ESMO Clinical Practice Guidelines pro diagnostiku, léčbu a sledování (13.7.2017)

 Mnohočetný myelom: Diagnostika, léčba a následná terapie (27.4.2017)

 Časný a lokálně pokročilý nemalobuněčný karcinom plic (1.1.2017)

 Prevence nevolnosti a zvracení vyvolané chemoterapií a radioterapií, a nevolnosti a zvracení u pacientů v pokročilém stadiu rakoviny (23.9.2016)

 Léčba febrilní neutropenie (23.9.2016)

 Centrální žilní přístup v onkologii (25.8.2015)

 Léčba dušnosti u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním (25.8.2015)

 Léčba poranění ústní a gastrointestinální sliznice: diagnostika, léčba a následná terapie (4.7.2015)

 Pokyny pro paliativní péči: pokročilé plánování péče (1.9.2014)

 Rakovina, těhotenství a plodnost: diagnostika, léčba a následná terapie (27.6.2013)