Odborné materiály

Pneumologie - Evropa

Evropská respirační společnost (ERS)

https://www.ersnet.org/

 Chronické plicní onemocnění (1.1.2019)

 Hrudník při akutním respiračním selhání (1.1.2019)

 Cvičení a rehabilitace u pacientů s těžkou chronickou plicní hypertenzí (1.1.2019)

 Pracovní zátěž nemaligních onemocnění dýchacích cest (1.1.2019)

 Snižování škod způsobených tabákem (1.1.2019)

 Standardizace spirometrie (1.1.2019)

 Léčba akutní plicní embolie (1.1.2019)

 Tracheomalacie a Bronchomalacie u dětí (1.1.2019)

 Testování dýchacích svalů v klidu a během cvičení (1.1.2019)

 Optimalizace experimentálního výzkumu respiračních onemocnění (1.1.2018)

 Diagnóza idiopatické plicní fibrózy (1.1.2018)

 Prohlášení ERS o harmonizovaných normách pro registraci rakoviny plic a služeb rakoviny plic v Evropě (1.1.2018)

 Zhoubný pleurální systém (1.1.2018)

 Patofyziologie a metodika nepřímého testování dýchacích cest (1.1.2018)

 Léčba tuberkulózy (1.1.2018)

 Účinky znečištění ovzduší v domácnosti na zdraví dýchacích cest (1.1.2018)

 Prohlášení ERS o obstrukčních spánkových poruchách dýchání u 1 až 23 měsíců starých dětí (16.8.2017)

 Intervenční bronchoskopie u dětí (8.8.2017)

 Mezinárodní směrnice ERS/ESICM/ESCMID/ALAT pro management nosokomiální a ventilátorové pneumónie (13.7.2017)

 European Respiratory Society guidelines: řešení bronchiektázií u dospělých pacientů (10.7.2017)

 Neinvazivní ventilace pro akutní respirační selhání (15.6.2017)

 Protrahovaná bakteriální bronchitida u dětí (1.5.2017)

 A European Respiratory Society technical standard: vydechované biomarkery při onemocnění plic (9.1.2017)

 Indukovatelná obstrukce hrtanu: European Respiratory Society and European Laryngological Society statement (1.1.2017)

 Léčba exacerbací CHOPN: a European Respiratory Society/American Thoracic Society guideline (1.1.2017)

 Tele-monitoring pacientů závislých na ventilátoru: a European Respiratory Society Statement (1.1.2017)

 Prevence exacerbací CHOPN: a European Respiratory Society/ American Thoracic Society guideline (1.1.2017)

 Mezinárodní pokyny pro řešení sepse a septického šoku (1.1.2017)

 Diagnostika primární ciliární dyskineze (25.8.2016)

 Definice, rozlišování, diagnostika a léčba centrálních dechových poruch během spánku (25.8.2016)

 Chronická plicní aspergilóza: doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu (1.1.2016)

 ERS prohlášení o multidisciplinární respirační léčbě ataxia telangiectasia (8.9.2015)

 Léčba idiopatické plicní fibrózy (15.7.2015)

 Intersticiální pneumonie s autoimunitními rysy (9.7.2015)

 Kombinovaná endobronchiální a ezofageální endosonografie pro diagnózu a staging rakoviny plic (1.6.2015)

 Diagnostika a léčba primárního spontánního pneumotoraxu (25.5.2015)

 Screening rakoviny plic (30.4.2015)

 Monitorování astmatu u dětí (1.1.2015)

 Zlepšení provádění, použití a poskytování plicní rehabilitace (1.1.2015)

 Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze (1.1.2015)

 Oficiální prohlášení evropské respirační společnosti o fyzické aktivitě u CHOPN (30.10.2014)

 Měření výsledků testů chůze v terénu u chronické respirační nemoci (30.10.2014)

 Testy chůze v terénu při chronických onemocněních dýchacích cest (30.10.2014)

 Nutriční hodnocení a terapie u CHOPN: prohlášení evropské respirační společnosti (18.9.2014)

 Diagnostika a léčba syndromu bronchiolitis obliterans (26.8.2014)

 Odborný posudek na syndrom hypersenzitivního kašle v respirační medicíně (19.8.2014)

 Doporučené postupy pro definici, hodnocení a léčbu těžkého astmatu (1.1.2014)

 Aktualizace o dysfunkci svalů končetin u CHOPN (1.1.2014)

 Klíčové koncepty a pokroky v plicní rehabilitaci (1.1.2013)

 Léčba pacientů s obstrukční spánkovou apnoe a hypertenzí (1.1.2013)

 Maligní mezoteliom pleury (1.5.2010)

 Metastatický nemalobuněčný karcinom plic (1.5.2010)

 Časný a lokálně pokročilý (nemetastatický) nemalobuněčný karcinom plic (1.5.2010)