Odborné materiály

Klinická výživa - USA

Americká společnost pro výživu (ASN)

http://www.nutrition.org/about-asn/

 Dodržování indexu zdravé výživy a dalších dietních návyků může snížit riziko kardiovaskulárních chorob, kardiovaskulární mortality a mortality způsobené všemi příčinami (16.9.2019)

Centrum pro výživovou politiku a propagaci

https://www.fns.usda.gov/cnpp

 Dietní doporučení pro Američany (1.9.2019)

 Programy výživy dětí (31.3.2015)

ASPEN - Americká Společnost pro Parenterální a Enterální Výživu

http://www.nutritioncare.org

 Hodnocení platnosti složení těla v klinických populacích (19.6.2019)

 Doporučení pro výběr a péči o zařízení centrálního venózního přístupu pro správu parenterální výživy pro dospělé (19.10.2018)

 Doporučení pro poskytování a hodnocení terapie na podporu výživy u dětských kriticky nemocných pacientů (7.7.2017)

 Podpora výživy dospělých pacientů s enterokutánní fistulí (2.12.2016)

 Doporučení pro poskytování a hodnocení terapie na podporu výživy u kriticky nemocných dospělých (14.1.2016)

 Nutriční podpora hospitalizovaných dospělých pacientů s obezitou (19.10.2015)

 Podpora výživy dospělých pacientů s hyperglykémií (22.4.2014)

 Podpora dětských pacientů se střevním selháním s rizikem jaterní nemoci spojené s parenterální výživou (2.4.2014)

 Objednávání parenterální výživy, kontrola objednávek, míchání, označování a výdej (14.2.2014)

 Podpora výživy novorozenců ohrožených metabolickou kostní chorobou (17.5.2013)

 Nutriční podpora novorozenců ohrožených nekrotizující enterokolitidou (29.6.2012)

 Doporučení pro používání parenterální a enterální výživy u dospělých a dětských pacientů (16.12.2011)

 Hyperglykémie a hypoglykémie u novorozence přijímající parenterální výživu (16.12.2011)

 Screening výživy, hodnocení a intervence u dospělých (11.1.2011)

 Podpora výživy při akutním a chronickém selhání ledvin u dospělých (14.7.2010)

 Nutriční podpora novorozenců podporovaná mimotelovou membránovou kyslíkem (13.5.2010)

 Podpora výživy hospitalizovaných dětských pacientů s obezitou (6.1.2010)

 Podpora výživy dětí s infekcí virem lidské imunodeficience (5.11.2009)

 Léčba podporující výživu během protinádorové léčby dospělých a při transplantaci krvetvorných buněk (27.8.2009)

 Podpora výživy u kriticky nemocného dítěte (27.4.2009)

 Doporučení pro používání parenterální a enterální výživy u dospělých a dětských pacientů (27.4.2009)

 Doporučení pro enterální výživu (29.1.2009)

 Bezpečné postupy pro parenterální výživu (1.3.2006)