Odborné materiály

Klinická výživa - USA

Americká společnost pro parenterální a enterální výživy

http://www.nutritioncare.org/

 Doporučení pro poskytování a vyhodnocování nutriční podpory u kriticky nemocných dětských pacientů (7.7.2017)

 Pokyny pro poskytování a vyhodnocování nutriční podpory u kriticky nemocného dospělého pacienta (14.1.2016)

 Podpora dětských pacientů se selháním střev ohrožených onemocněním jater souvisejícím s parenterální výživou (1.7.2014)

 Objednání, kontrola, mísení, označování a dávkování parenterální výživy (1.3.2014)

 Podpora výživy novorozenců s rizikem metabolických onemocnění kostí (1.9.2013)

 Nutriční podpora hospitalizovaných dospělých pacientů s obezitou (23.8.2013)

 Výživová podpora dospělých pacientů s hyperglykemií (1.1.2013)

 Nutriční podpora novorozeneckých pacientů s rizikem nekrotizující enterokolitidy (1.9.2012)

 Hyperglykémie a hypoglykemie u novorozenců užívajících parenterální výživu (1.1.2012)

 Doporučené postupy pro použití parenterální a enterální výživy u dospělých a pediatrických pacientů (1.1.2012)

 Nutriční screening, hodnocení a intervence u dospělých (1.1.2011)

 Podpora výživy při akutním a chronickém selhání ledvin u dospělých (1.7.2010)

 Podpora výživy novorozenců s extrakorporální membránovou oxygenací (1.5.2010)

 Podpora výživy hospitalizovaných dětských pacientů s obezitou (6.1.2010)

 Výživová podpora dětí s infekcí viru lidské imunodeficience (HIV) (5.11.2009)

 Nutriční podpůrná terapie během protirakovinné léčby a při transplantaci hematopoetických buněk u dospělých (1.9.2009)

 Pokyny pro poskytování a vyhodnocování nutriční podpory u kriticky nemocného dospělého pacienta (27.4.2009)

 Nutriční podpora kriticky nemocného dítěte (27.4.2009)

 Praktické doporučení týkající se enterální výživy (1.3.2009)

 Bezpečné postupy pro parenterální výživu (21.7.2004)

Americká společnost pro výživu (ASN)

http://www.nutrition.org/about-asn/

Centrum pro výživovou politiku a propagaci

http://www.cnpp.usda.gov/

 2015-2020 Dietní Pokyny pro Američany (1.12.2015)

 2015-2020 Dietní Pokyny pro Američany

ASPEN - Americká Společnost pro Parenterální a Enterální Výživu

http://www.nutritioncare.org

 Pokyny pro poskytování a hodnocení nutriční podpory u pediatrického kriticky nemocného pacienta (7.7.2017)

 Pokyny pro poskytování a hodnocení nutriční podpory u dospělého kriticky nemocného pacienta (14.1.2016)

 ASPEN klinické guidelines: Podpora dětských pacientů se střevním selháním v riziku parenterální výživy - asociovaná onemocnění jater (1.7.2014)

 ASPEN Klinické pokyny: Objednávání parenterální výživy, přehled objednávek, Míchání, Značení a Dávkování (1.3.2014)

 ASPEN Klinické pokyny: Nutriční podpora novorozeneckých pacientů s rizikem metabolické kostní choroby (1.9.2013)

 ASPEN Klinické pokyny: Podpora výživy hospitalizovaných dospělých pacientů s obezitou (23.8.2013)

 Enterální výživa- Praktické Doporučení (1.3.2009)