Odborné materiály

Onkologie - Česká republika

LINKOS: Modrá kniha České onkologické společnosti

https://www.linkos.cz

 RADIOLOGICKÉ ONKO-INTERVENČNÍ METODY (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR KOSTI (1.3.2018)

 ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR PROSTATY (1.3.2018)

 ZÁSADY PREVENCE A LÉČBY NEVOLNOSTI A ZVRACENÍ PO PROTINÁDOROVÉ LÉČBĚ (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR VULVY (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR KOLOREKTA (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (1.3.2018)

 DOPORUČENÍ PRO LÉČBU HEMATOLOGICKÝCH TOXICIT (1.3.2018)

 SCREENINGOVÝ PROGRAM V ČR (1.3.2018)

 DOPORUČENÍ PRO LÉČBU KOŽNÍCH ZMĚN V DŮSLEDKU TERAPIE INHIBITORY EGFR (1.3.2018)

 STUPNĚ DOPORUČENÍ LÉČEBNÝCH POSTUPŮ (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR TĚLA DĚLOŽNÍHO (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR SLINIVKY BŘIŠNÍ (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR BEZ URČENÍ LOKALIZACE (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŽALUDKU (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR LEDVINY (1.3.2018)

 INDIKACE NUTRIČNÍ PODPORY ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH (1.3.2018)

 VAKCINACE U DOSPĚLÝCH PACIENTŮ SE SOLIDNÍMI NÁDORY A PROFYLAXE INFEKCÍ U NEMOCNÝCH PO SPLENEKTOMII (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (1.3.2018)

 FARMAKOEKONOMIKA ONKOLOGICKÉ PÉČE (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR HRDLA DĚLOŽNÍHO (1.3.2018)

 PRIMÁRNÍ NÁDORY JATER, ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (1.3.2018)

 PALIATIVNÍ PÉČE (1.3.2018)

 GESTAČNÍ TROFOBLASTICKÁ NEMOC (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR MĚKKÝCH TKÁNÍ (1.3.2018)

 NEUROENDOKRINNÍ NÁDORY (1.3.2018)

 PREDIKTIVNÍ VYŠETŘENÍ SOLIDNÍCH NÁDORŮ (1.3.2018)

 CYTOREDUKČNÍ CHIRURGIE A HIPEC V TERAPII PERITONEÁLNÍ KARCINOMATÓZY (1.3.2018)

 ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR JÍCNU A GASTROEZOFAGEÁLNÍ JUNKCE (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR VARLETE (1.3.2018)

 FARMAKOTERAPIE KOSTNÍ NÁDOROVÉ NEMOCI (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR POCHVY (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŘITI A ŘITNÍHO KANÁLU (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR MOZKU (1.3.2018)

 FARMAKOTERAPIE NÁDOROVÉ BOLESTI (1.3.2018)

 ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII – ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018 (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR OVARIÍ A TUBY (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (1.3.2018)

 ZHOUBNÉ NOVOTVARY LYMFATICKÝCH TKÁNÍ (1.3.2018)

 PREVENCE A LÉČBA HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBÓZY PACIENTŮ S MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍM (1.3.2018)