Odborné materiály

Onkologie - Česká republika

LINKOS: Modrá kniha České onkologické společnosti

https://www.linkos.cz

 Zásady prevence a léčby nevolnosti a zvracení po protinádorové léčbě (1.3.2018)

 Radiologické okno-intervenční metody (1.3.2018)

 Zhoubný novotvar kosti (1.3.2018)

 Zhoubný novotvar prostaty (1.3.2018)

 Zhoubné novotvary hlavy a krku (1.3.2018)

 Zhoubný novotvar vulvy (1.3.2018)

 Zhoubný novotvar močového měchýře (1.3.2018)

 Zhoubný novotvar kolorekta (1.3.2018)

 Doporučení pro léčbu hematologických toxicit (1.3.2018)

 SCREENINGOVÝ PROGRAM V ČR (1.3.2018)

 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace (1.3.2018)

 Zhoubný novotvar slinivky břišní (1.3.2018)

 Doporučení pro léčbu kožních změn v důsledku terapie inhibitory EGFR (1.3.2018)

 STUPNĚ DOPORUČENÍ LÉČEBNÝCH POSTUPŮ (1.3.2018)

 Zhoubný novotvar těla děložního (1.3.2018)

 Zhoubný novotvar ledviny (1.3.2018)

 Zhoubný novotvar žaludku (1.3.2018)

 Indikace nutriční podpory onkologicky nemocných (1.3.2018)

 Vakcinace u dospělých pacientů se solidními nádory a profylaxe infekcí u nemocných po splenektomii (1.3.2018)

 Zhoubný novotvar prsu (1.3.2018)

 Primární nádory jater, žlučníku a žlučových cest (1.3.2018)

 Paliativní péče (1.3.2018)

 Farmakoekonomika onkologické péče (1.3.2018)

 Zhoubný novotvar hrdla děložního (1.3.2018)

 Zhoubný novotvar štítné žlázy (1.3.2018)

 Gestační trofoblastická nemoc (1.3.2018)

 Neuroendokrinní nádory (1.3.2018)

 Zhoubný novotvar měkkých tkání (1.3.2018)

 Prediktivní vyšetření solidních nádorů (1.3.2018)

 Zhoubný novotvar varlete (1.3.2018)

 Zhoubný novotvar jícnu a gastroezofageální junkce (1.3.2018)

 Farmakoterapie kostní nádorové nemoci (1.3.2018)

 Cytoredukční chirurgie a hipec v terapii peritoneální karcinomatózy (1.3.2018)

 Zhoubné novotvary kůže (1.3.2018)

 Farmakoterapie nádorové bolesti (1.3.2018)

 Číselné podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - Analýzy dostupných populačních dat a predikce pro rok 2018 (1.3.2018)

 Zhoubný novotvar pochvy (1.3.2018)

 Zhoubný novotvar mozku (1.3.2018)

 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu (1.3.2018)

 Zhoubné novotvary lymfatických tkání (1.3.2018)

 Zhoubný novotvar Bronchu a plíce (1.3.2018)

 Prevence a léčba hluboké žilní trombózy pacientů s maligním onemocněním (1.3.2018)

 Zhoubný novotvar ovarií a tuby (1.3.2018)

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

http://www.cls.cz/