Odborné materiály

Onkologie - Česká republika

LINKOS: Modrá kniha České onkologické společnosti

https://www.linkos.cz

 ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR KOSTI (1.3.2018)

 RADIOLOGICKÉ ONKO-INTERVENČNÍ METODY (1.3.2018)

 ZÁSADY PREVENCE A LÉČBY NEVOLNOSTI A ZVRACENÍ PO PROTINÁDOROVÉ LÉČBĚ (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR PROSTATY (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR VULVY (1.3.2018)

 SCREENINGOVÝ PROGRAM V ČR (1.3.2018)

 DOPORUČENÍ PRO LÉČBU HEMATOLOGICKÝCH TOXICIT (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR KOLOREKTA (1.3.2018)

 DOPORUČENÍ PRO LÉČBU KOŽNÍCH ZMĚN V DŮSLEDKU TERAPIE INHIBITORY EGFR (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR BEZ URČENÍ LOKALIZACE (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR SLINIVKY BŘIŠNÍ (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR TĚLA DĚLOŽNÍHO (1.3.2018)

 STUPNĚ DOPORUČENÍ LÉČEBNÝCH POSTUPŮ (1.3.2018)

 INDIKACE NUTRIČNÍ PODPORY ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR LEDVINY (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŽALUDKU (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (1.3.2018)

 VAKCINACE U DOSPĚLÝCH PACIENTŮ SE SOLIDNÍMI NÁDORY A PROFYLAXE INFEKCÍ U NEMOCNÝCH PO SPLENEKTOMII (1.3.2018)

 PRIMÁRNÍ NÁDORY JATER, ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR HRDLA DĚLOŽNÍHO (1.3.2018)

 FARMAKOEKONOMIKA ONKOLOGICKÉ PÉČE (1.3.2018)

 PALIATIVNÍ PÉČE (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (1.3.2018)

 GESTAČNÍ TROFOBLASTICKÁ NEMOC (1.3.2018)

 PREDIKTIVNÍ VYŠETŘENÍ SOLIDNÍCH NÁDORŮ (1.3.2018)

 NEUROENDOKRINNÍ NÁDORY (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR MĚKKÝCH TKÁNÍ (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR JÍCNU A GASTROEZOFAGEÁLNÍ JUNKCE (1.3.2018)

 ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (1.3.2018)

 CYTOREDUKČNÍ CHIRURGIE A HIPEC V TERAPII PERITONEÁLNÍ KARCINOMATÓZY (1.3.2018)

 FARMAKOTERAPIE KOSTNÍ NÁDOROVÉ NEMOCI (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR VARLETE (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR POCHVY (1.3.2018)

 ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII – ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018 (1.3.2018)

 FARMAKOTERAPIE NÁDOROVÉ BOLESTI (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR MOZKU (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŘITI A ŘITNÍHO KANÁLU (1.3.2018)

 PREVENCE A LÉČBA HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBÓZY PACIENTŮ S MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍM (1.3.2018)

 ZHOUBNÉ NOVOTVARY LYMFATICKÝCH TKÁNÍ (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR OVARIÍ A TUBY (1.3.2018)