Odborné materiály

Onkologie - Česká republika

LINKOS: Modrá kniha České onkologické společnosti

https://www.linkos.cz

 ZÁSADY PREVENCE A LÉČBY NEVOLNOSTI A ZVRACENÍ PO PROTINÁDOROVÉ LÉČBĚ (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR KOSTI (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR PROSTATY (1.3.2018)

 ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (1.3.2018)

 RADIOLOGICKÉ ONKO-INTERVENČNÍ METODY (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR KOLOREKTA (1.3.2018)

 SCREENINGOVÝ PROGRAM V ČR (1.3.2018)

 DOPORUČENÍ PRO LÉČBU HEMATOLOGICKÝCH TOXICIT (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR VULVY (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR BEZ URČENÍ LOKALIZACE (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR SLINIVKY BŘIŠNÍ (1.3.2018)

 STUPNĚ DOPORUČENÍ LÉČEBNÝCH POSTUPŮ (1.3.2018)

 DOPORUČENÍ PRO LÉČBU KOŽNÍCH ZMĚN V DŮSLEDKU TERAPIE INHIBITORY EGFR (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR TĚLA DĚLOŽNÍHO (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR LEDVINY (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŽALUDKU (1.3.2018)

 VAKCINACE U DOSPĚLÝCH PACIENTŮ SE SOLIDNÍMI NÁDORY A PROFYLAXE INFEKCÍ U NEMOCNÝCH PO SPLENEKTOMII (1.3.2018)

 INDIKACE NUTRIČNÍ PODPORY ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (1.3.2018)

 PALIATIVNÍ PÉČE (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR HRDLA DĚLOŽNÍHO (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (1.3.2018)

 PRIMÁRNÍ NÁDORY JATER, ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST (1.3.2018)

 FARMAKOEKONOMIKA ONKOLOGICKÉ PÉČE (1.3.2018)

 PREDIKTIVNÍ VYŠETŘENÍ SOLIDNÍCH NÁDORŮ (1.3.2018)

 GESTAČNÍ TROFOBLASTICKÁ NEMOC (1.3.2018)

 NEUROENDOKRINNÍ NÁDORY (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR MĚKKÝCH TKÁNÍ (1.3.2018)

 CYTOREDUKČNÍ CHIRURGIE A HIPEC V TERAPII PERITONEÁLNÍ KARCINOMATÓZY (1.3.2018)

 FARMAKOTERAPIE KOSTNÍ NÁDOROVÉ NEMOCI (1.3.2018)

 ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR VARLETE (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR JÍCNU A GASTROEZOFAGEÁLNÍ JUNKCE (1.3.2018)

 FARMAKOTERAPIE NÁDOROVÉ BOLESTI (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR POCHVY (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR MOZKU (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŘITI A ŘITNÍHO KANÁLU (1.3.2018)

 ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII – ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018 (1.3.2018)

 ZHOUBNÉ NOVOTVARY LYMFATICKÝCH TKÁNÍ (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (1.3.2018)

 PREVENCE A LÉČBA HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBÓZY PACIENTŮ S MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍM (1.3.2018)

 ZHOUBNÝ NOVOTVAR OVARIÍ A TUBY (1.3.2018)