Odborné materiály

Gynekologie - Evropa

Evropská společnost antikoncepce a reprodukčního zdraví (ESC)

www.escrh.eu

 Bezpečné mateřství a COVID-19 (1.2.2020)

 Poziční dokument o sexuálním a reprodukčním zdraví (1.9.2019)

 Kombinovaná hormonální antikoncepce (1.7.2019)

 Klinické pokyny: Nadváha, obezita a antikoncepce (1.4.2019)

 Hormonální antikoncepce a riziko ischemické mrtvice u žen s migrénou (1.1.2017)

Mezinárodní federace gynekologie a porodnictví

http://www.figo.org/

 Preeklampsie (1.5.2019)

 Nouzové antikoncepční pilulky (18.1.2019)

 Hyperglykémie a těhotenství (15.10.2018)

 Placenta accreta spektrální poruchy (6.2.2018)

 Management druhé doby porodní (12.9.2012)

Evropská společnost pro lidskou reprodukci a embryologii

http://www.eshre.eu

 Doporučení pro správnou praxi používání technologie Time-Lapse (11.5.2020)

 Doporučení pro správnou praxi pro preimplantační genetické testování (PGT) (1.1.2020)

 Ovariální stimulace (1.1.2019)

 Získávání oocytů (1.1.2019)

 Syndrom polycystických vaječníků (1.1.2018)

 Turnerův syndrom (1.9.2017)

 Opakující se těhotenská ztráta (1.1.2017)

 Diagnostika a klasifikace genitálních anomálií (1.1.2016)

 Rutinní psychosociální péče při neplodnosti a asistované reprodukci (1.3.2015)

 Revidované postupy pro IVF laboratoře (1.1.2015)

 Předčasná ovariální insuficience (1.1.2015)

 Endometrióza (18.9.2013)

Evropská rada a kolegium porodnictví a gynekologie

http://www.ebcog.org

 Urychlení pokroku v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv (20.12.2019)

 Sexuální reprodukční zdraví žen (20.12.2019)

 Očkování v těhotenství (15.4.2019)

 Testování na hyperglykémii v těhotenství (21.6.2018)

 Zmrzačení ženských pohlavních orgánů (31.1.2018)

 Neplodnost v Evropě (1.5.2017)

 Alkohol a těhotenství (27.11.2015)

 Předporodní péče (27.11.2015)

 Normy péče o zdraví žen v Evropě - porodnické a novorozenecké služby (1.1.2014)

 Normy péče o zdraví žen v Evropě- gynekologické služby (1.1.2014)

Evropská urogynekologická asociace

https://www.eugaoffice.org/