Odborné materiály

Klinická výživa - Velká Británie

Britská asociace pro parenterální a enterální výživu

http://www.bapen.org.uk/

 Standardy a směrnice pro nutriční podporu pacientů v nemocnicích (21.12.2012)

 Nemocniční strava jako léčba (21.12.2012)

 Organizace nutriční podpory v nemocnicích (21.12.2012)

 Etické a právní aspekty klinické hydratace a nutriční podpory (21.12.2012)

 Enterální a parenterální výživa ve společnosti (21.12.2012)

 Současná perspektiva parenterální výživy u dospělých (21.12.2012)

 Intravenózní tekutá terapie u chirurgických pacientů (1.1.2008)

 Domácí parenterální výživa ve Velké Británii (1.1.2003)

Národní institut pro zdraví a klinickou kvalitu

http://www.nice.org.uk/

 Novorozenecká parenterální výživa (26.2.2020)

 Naltrexon-bupropion pro léčbu nadváhy a obezity (12.12.2017)

 Vitamin D: suplementace u určitých skupin populace (30.8.2017)

 Nutriční podpora pro dospělé: orální nutriční podpora, sondová enterální výživa a parenterální výživa (4.8.2017)

 Obezita: práce s místními komunitami (5.6.2017)

 Poruchy příjmu potravy: rozpoznávání a léčba (23.5.2017)

 Intravenózní tekutinová terapie u dospělých v nemocnici (5.5.2017)

 Multimorbidita: klinické hodnocení a léčba (21.9.2016)

 Prevence nadměrného zvýšení tělesné hmotnosti (13.3.2015)

 Prevence obezity (1.3.2015)

 Obezita: identifikace, hodnocení a management (27.11.2014)

 Mateřská a dětská výživa (1.11.2014)

 Management hmotnosti: řízení životního stylu dospělých s nadváhou nebo obézních (28.5.2014)

 Management hmotnosti: řízení životního stylu pro děti a mladé lidi s nadváhou nebo obezitou (23.10.2013)

 BMI: prevence špatného zdraví a předčasné smrti v černých, asijských a jiných menšinových etnických skupinách (3.7.2013)

 Potravinová alergie ve věku do 19 let: hodnocení a diagnóza (23.2.2011)

 Dárcovské mléčné banky: provoz služby (24.2.2010)