Odborné materiály

Diabetologie - Ostatní země

Mezinárodní federace diabetiků

https://www.idf.org/

 Diabetes a ramadán: Průvodce bezpečným půstem (16.4.2021)

 Diabetes a ramadán: Praktické guidelines (8.3.2021)

 Doporučení klinické praxe IDF pro správu DME (30.11.2019)

 Management diabetu v dětství a dospívání v zemích s nedostatečnými zdroji, 2. vydání (21.8.2018)

 Management diabetu typu 2 v primární péči (20.2.2018)

 Doporučení pro klinickou praxi týkající se diabetické nohy (21.6.2017)

 Diabetické oko: Průvodce pro zdravotníky (9.5.2017)

 Globální guideline pro management starších osob s diabetem typu 2 (3.5.2017)

 Samokontrola glukózy v krvi u diabetiků typu 2 neléčených inzulínem (11.4.2017)

 Gestační diabetes při narození dítěte (10.4.2017)

 Globální pokyny IDF / ISPAD pro diabetes v dětství a dospívání (10.4.2017)

 Těhotenství a diabetes (10.4.2017)

 Orální zdraví pro osoby s diabetem (10.4.2017)

 Globální Guideline pro diabetes 2. typu (10.4.2017)

 Řízení postmealní glukózy (10.4.2017)

 IDF WINGS Project: Souhrnná zpráva (10.4.2017)

 IDF GDM Model péče (10.4.2017)

 Management diabetu v dětství a dospívání v zemích s nedostatečnými zdroji, 1. vydání (10.4.2017)

 Vývoj klinických pokynů (10.4.2017)

 Management gestačního diabetu v komunitě (10.4.2017)

 Diabetická noha- Screening (1.1.2017)

Mezinárodní společnost pro dětský a adolescentní diabetes

https://www.ispad.org/default.aspx

 Diabetická ketoacidóza v době COVID-19: Role subkutánního inzulínu (1.3.2020)

 Půst během ramadánu u mladých lidí s cukrovkou (28.10.2019)

 Vzdělávání o diabetu u dětí a dospívajících (28.8.2018)

 Diagnostika a léčba monogenního diabetu u dětí a dospívajících (7.8.2018)

 Další komplikace a stavy spojené s diabetem u dětí a dospívajících (28.7.2018)

 Definice, epidemiologie, diagnostika a klasifikace diabetu u dětí a dospívajících (27.7.2018)

 Management "dnů s nevolností" u dětí a dospívajících s diabetem (27.7.2018)

 Mikrovaskulární a makrovaskulární komplikace u dětí a dospívajících (27.7.2018)

 Management a podpora dětí a dospívajících s diabetem 1. typu ve škole (27.7.2018)

 Glykemické kontrolní cíle a monitorování hladiny glukózy u dětí, dospívajících a mladých dospělých s diabetem (27.7.2018)

 Psychologická péče o děti a dospívající s diabetem 1. typu (16.7.2018)

 Péče o výživu u dětí a dospívajících s diabetem (16.7.2018)

 Fáze diabetu 1. typu u dětí a dospívajících (16.7.2018)

 Cvičení u dětí a dospívajících s diabetem (16.7.2018)

 Léčba diabetu souvisejícího s cystickou fibrózou u dětí a dospívajících (13.7.2018)

 Ambulantní diabetická péče dětem a dospívajícím s diabetem (10.7.2018)

 Diabetické technologie (10.7.2018)

 Management diabetu u dětí a dospívajících vyžadujících operaci (10.7.2018)

 Léčba inzulínem u dětí a dospívajících s diabetem (1.7.2018)

 Diabetická ketoacidóza a hyperglykemický hyperosmolární stav (31.5.2018)

 Hodnocení a léčba hypoglykemie u dětí a dospívajících s diabetem (28.5.2018)

 Diabetes v dospívání (28.5.2018)

 Diabetes mellitus 2. typu u mládeže (24.5.2018)

 Management diabetu u dětí předškolního věku (20.7.2017)