Odborné materiály

Diabetologie - Ostatní země

Mezinárodní federace diabetiků

https://www.idf.org/

 Doporučení pro klinickou praxi týkající se diabetické nohy (1.1.2017)

 Diabetická noha- Screening (1.1.2017)

 Globální guideline pro management starších osob s diabetem typu 2 (1.1.2012)

 Globální Guideline pro diabetes 2. typu (1.1.2005)

 Management diabetu typu 2 v primární péči

 Globální pokyny IDF / ISPAD pro diabetes v dětství a dospívání

 Těhotenství a diabetes

 Orální zdraví pro osoby s diabetem

 Diabetické oko: Průvodce pro zdravotníky

 Management glykémie po jídle

 Diabetes a ramadán: Praktické guidelines

 Těhotenství a diebetes

 IDF GDM Model péče

 Management diabetu v dětství a dospívání v zemích s nedostatečnými zdroji, 1. vydání

 Vývoj klinických pokynů

 Management diabetu v dětství a dospívání v zemích s nedostatečnými zdroji, 2. vydání

 Samokontrola glukózy v krvi u diabetiků typu 2 neléčených inzulínem

 Management gestačního diabetu v komunitě

Mezinárodní společnost pro dětský a adolescentní diabetes

https://www.ispad.org/default.aspx

 Management diabetu u dětí předškolního věku (6.8.2016)

 Péče o výživu u dětí a dospívajících s diabetem (1.1.2014)

 Další komplikace a stavy spojené s diabetem u dětí a dospívajících (1.1.2014)

 Definice, epidemiologie a klasifikace diabetu u dětí a dospívajících (1.1.2014)

 Diagnostika a léčba monogenního diabetu u dětí a dospívajících (1.1.2014)

 Management "dnů s nevolností" u dětí a dospívajících s diabetem (1.1.2014)

 Ambulantní diabetická péče dětem a dospívajícím s diabetem (1.1.2014)

 Psychologická péče o děti a dospívající s diabetem 1. typu (1.1.2014)

 Diabetes typu 2 u dětí a dospívajících (1.1.2014)

 Hodnocení a léčba hypoglykemie u dětí a dospívajících s diabetem (1.1.2014)

 Management diabetu u dětí a dospívajících vyžadujících operaci (1.1.2014)

 Vzdělávání o diabetu u dětí a dospívajících (1.1.2014)

 Mikrovaskulární a makrovaskulární komplikace u dětí a dospívajících (1.1.2014)

 Léčba inzulínem u dětí a dospívajících s diabetem (1.1.2014)

 Diabetická ketoacidóza a hyperglykemický hyperosmolární stav (1.1.2014)

 Fáze diabetu 1. typu u dětí a dospívajících (1.1.2014)

 Cvičení u dětí a dospívajících s diabetem (1.1.2014)

 Léčba diabetu souvisejícího s cystickou fibrózou u dětí a dospívajících (1.1.2014)

 Posouzení a sledování glykemické kontroly u dětí a dospívajících s diabetem (1.1.2014)

 Diabetes v dospívání (1.1.2014)