Odborné materiály

Mikrobiologie a infekční lékařství - Česká republika

Společnost infekčního lékařství SLS (SIL)

http://www.infekce.cz/

 Léčba pacientů s prokázanou infekcí COVID-19 (12.5.2020)

 Doporučený postup pro použití rekonvalescentní plazmy v léčbě dospělých pacientů s Covidem-19 (5.5.2020)

 Doporučený postup pro zobrazování pacientů s potvrzeným onemocněním Covid-19 (21.4.2020)

 Specifická léčba dospělých pacientů s infekcí COVID-19 (27.3.2020)

 Doporučený postup prevence a léčby onemocnění vyvolaných virem varicely a zosteru (VZV) u osob s imunodeficity (10.2.2020)

 Doporučený postup pro diagnostiku a léčba genitálního herpesu u žen (8.12.2019)

 Doporučený postup péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV (25.6.2019)

 Doporučený postup péče o pacienty s porušenou či zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismem/asplenií) (24.3.2019)

 Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (HCV) (1.1.2019)

 Diagnostiky a léčba Lymeské borreliózy (30.9.2018)

 Doporučení pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním (3.2.2018)

 Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu toxoplasmózy (7.11.2017)

 Doporučený postup diagnostiky a léčby chronické hepatitidy B (1.9.2017)

 Doporučený postup diagnostiky a léčby purulentní meningitidy (1.5.2017)

 Infekce endoprotéz: doporučení antibiotické léčby (1.3.2017)

 Doporučený postup diagnostiky a léčby kolitidy vyvolané Clostridium difficile (17.6.2014)

 Chlamydiové infekce - diagnostika a léčba (1.2.2012)

 Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých (1.5.2011)

 Profylaxe lyssy (1.1.2003)

 Konsensus používání antibiotik I. Penicilinová antibiotika

 Infekční endokarditida. Doporučené postupy diagnostiky, léčby, dispenzarizace a profylaxe

 Doporučený postup pro kontrolu výskytu kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k oxacilinu (MRSA) a s jinou nebezpečnou antibiotickou rezistencí ve zdravotnických zařízeních

 Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči

 Postup péče o novorozence HBsAg pozitivních a anti-HCV pozitivních matek

 Konsensus používání antibiotik III. Chinolony

 Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních infekcí ledvin a močových cest v primární péči

 Konsensus používání antibiotik II. Makrolidová antibiotika

 Standard efektivní klinické péče v přednemocniční neodkladné péči (PNP): Invazivní meningokoková onemocnění

 Doporučený postup při odběru klinického materiálu pro diagnostiku respiračních virů

Společnost pro lékařskou mikrobiologii (SLM)

http://www.splm.cz/

 Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči (14.7.2006)

 Staphylococcus aureus (5.5.2006)

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

http://www.cls.cz/