Odborné materiály

Klinická výživa - Evropa

Evropská společnost klinické výživy a metabolismu

http://www.espen.org

 Doporučení pro domácí parenterální výživu (18.4.2020)

 Doporučení pro řízení výživy u jedinců s infekcí Sars-cov-2 (24.3.2020)

 Klinická výživa při zánětlivém onemocnění střev (1.3.2020)

 Doporučení pro klinickou výživu u akutní a chronické pankreatitidy (8.1.2020)

 Pokyny pro domácí enterální výživu (1.1.2020)

 Doporučení pro klinickou výživu na jednotce intenzivní péče (1.2.2019)

 Doporučení pro klinickou výživu při onemocnění jater (18.12.2018)

 Klinická výživa v neurologii (31.8.2017)

 Doporučení pro nutriční podporu pacientů s polymorbidním interním lékem (28.6.2017)

 Pokyny ESPEN o podpoře výživy u polymorbidních pacientů v interní medicíně (28.6.2017)

 Doporučení skupiny expertů ESPEN pro opatření proti podvýživě související s rakovinou (15.6.2017)

 Doporučení pro opatření proti podvýživě související s rakovinou (15.6.2017)

 Klinická výživa v chirurgii (13.2.2017)

 Doporučení ESPEN: Klinická výživa v chirurgii (11.2.2017)

 Doporučení ESPEN o definicích a terminologii klinické výživy (9.9.2016)

 Léčba akutního střevního selhání (6.4.2016)

 Doporučení pro výživovou péči o kojence, děti a dospělé s cystickou fibrózou (5.3.2016)

 Doporučení k etickým aspektům umělé výživy a hydratace (5.2.2016)

 ESPEN guidelines - chronické střevní selhání u dospělých (25.1.2016)

 Pokyny ESPEN k etickým aspektům umělé výživy a hydratace (22.1.2016)

 Pokyny ESPEN-ESPGHAN-ECFS týkající se nutriční péče o kojence, děti a dospělé s cystickou fibrózou (11.1.2016)

 Léčba akutního střevního selhání (26.9.2015)

 Příjem bílkovin a cvičení pro optimální funkci svalů při stárnutí: Doporučení skupiny odborníků ESPEN (9.4.2014)