Odborné materiály

Neurologie a management bolesti - USA

Americká neurologická akademie

http://www.aan.com/

 Patent foramen ovale (PFO) a prevence sekundární mrtvice (1.4.2020)

 Thymectomy for Myasthenia Gravis (1.3.2020)

 Léčba nespavosti a narušeného spánkového chování u dětí a dospívajících, kteří trpí poruchou autistického spektra (1.2.2020)

 Použití fMRI při předběžném hodnocení pacientů s epilepsií (11.1.2020)

 Používání steroidů a antivirotik při obrně lícního nervu (11.1.2020)

 Péče o pacienta s amyotropfickou laterální sklerózou (ALS): Léčivé, Nutriční a Respirační terapie (11.1.2020)

 Prevence mozkové mrtvice při nevalvulární fibrilaci síní (11.1.2020)

 Účinnost a bezpečnost marihuany u vybraných neurologických poruch (11.1.2020)

 Doplňková a alternativní medicína u roztroušené sklerózy (11.1.2020)

 Péče o pacienta s amyotrofickou laterální sklerózou: Multidisciplinární péče, Zvládání symptomů a kognitivní / behaviorální porucha (11.1.2020)

 Léčba syndromu neklidných nohou u dospělých (12.10.2019)

 Užitečnost EEG Theta / Beta Power Ratio při diagnostice ADHD (12.10.2019)

 Léčba tardivních syndromů (12.10.2019)

 Infekce a imunizace u roztroušené sklerózy, které lze zabránit vakcínou (1.9.2019)

 Preventivní farmakologická léčba pediatrické migrény (1.8.2019)

 Akutní léčba migrény u dětí a dospívajících (1.8.2019)

 Symptomatická léčba svalových křečí (20.7.2019)

 Farmakologická léčba spasticity u dětí a dospívajících s dětskou mozkovou obrnou (20.7.2019)

 Zjištění a léčba psychiatrických poruch u jedinců s roztroušenou sklerózou (20.7.2019)

 Hodnocení dětí a dospívajících s opakujícími se bolestmi hlavy (20.7.2019)

 Stimulace bloudivého nervu při léčbě epilepsie (20.7.2019)

 Neuroimaging u urgentního pacienta se záchvatem (20.7.2019)

 Doporučení pro péči o děti s myotonickou dystrofií 1. typu (17.7.2019)

 Doporučení pro děti s myotonickou dystrofií 1. typu (1.7.2019)

 Doporučení pro dospělé s myotonickou dystrofií 2. typu (1.7.2019)

 Diagnostika a léčba neurocysticerkózy (24.5.2019)

 Použití felbamátu při léčbě pacientů s neléčitelnou epilepsií (7.5.2019)

 Elektroencefalogram při diagnostikování bolesti hlavy (7.5.2019)

 Hodnocení a léčba nárazů mezi sportovci (7.5.2019)

 Botulinum neurotoxin pro léčbu Blefarospasmu, Cervikální dystonie, Spasticita v dospělosti a bolesti hlavy (7.5.2019)

 Etanercept pro lidi, které postihla postmrtviční invalidita (7.5.2019)

 Léčba tiků u lidí s Tourettovým syndromem a chronickými poruchami (1.5.2019)

 Periprocedurální léčba antitrombotickými léky u pacientů s ischemickou cévní mozkovou chorobou (26.1.2019)

 Hodnocení dítěte s mikrocefalií (26.1.2019)

 Hodnocení a postup u řidičského rizika spojeného s demencí (26.1.2019)

 Kortikosteroidní léčba Duchennovy svalové dystrofie (26.1.2019)

 Neutralizující protilátky proti interferonu beta: Hodnocení jejich klinických a radiografických dopadů (26.1.2019)

 Hodnocení distální symetrické polyneuropatie: Přínos laboratorního a genetického testování (26.1.2019)

 Použití séra prolaktinu při diagnostice epileptických záchvatů (26.1.2019)

 Kvantitativní senzorické testování (26.1.2019)

 Diagnostické hodnocení dítěte s epilepsií (26.1.2019)

 Hodnocení pacientů v neurologické praxi z hlediska rizika pádů (20.10.2018)

 Antiepileptická profylaxe léků při těžkém, traumatickém poranění mozku (20.10.2018)

 Léčba dítěte s prvním nevyprovokovaným záchvatem (20.10.2018)

 Nusinersen: Použití při spinální svalové atrofii (1.10.2018)

 Porucha vědomí (4.9.2018)

 Doporučení pro dospělé s myotonickou dystrofií 1. typu (1.9.2018)

 Idiopatický normotenzní Hydrocefalus (21.7.2018)

 Diagnostická přesnost proteinu CSF 14-3-3 u sporadické Creutzfeldt-Jakobovy choroby (21.7.2018)

 Diagnostické hodnocení a léčba trigeminální neuralgie (21.7.2018)

 Vyhodnocení, diagnostika a léčba vrozené svalové dystrofie (21.7.2018)

 Užitečnost chirurgické dekomprese pro léčbu diabetické neuropatie (21.7.2018)

 Účinnost a snášenlivost nových antiepileptických léků (1.6.2018)

 Terapie modifikující onemocnění dospělých s roztroušenou sklerózou (1.4.2018)

 Léčba cerebelární motorické dysfunkce a ataxie (1.3.2018)

 Doporučení pro subthalamické jádro a globus Pallidus Internus hlubokou stimulace mozku pro léčbu pacientů s Parkinsonovou chorobou (1.3.2018)

 Vestibulární testovací techniky u dospělých a dětí (20.1.2018)

 Léčba infantilních záchvatů (20.1.2018)

 Rehabilitace při roztroušené skleróze (20.1.2018)

 DOporučení založené na důkazech: Léčba nevyprovokovaného prvního záchvatu u dospělých (20.1.2018)

 Účinnost transkutánní elektrické stimulace nervů při léčbě bolesti u neurologických poruch (20.1.2018)

 Doporučení pro hodnocení, diagnostiku a léčbu facioscapulohumerální svalové dystrofie (20.1.2018)

 Mírná Kognitivní porucha (1.1.2018)

 Testování myogénního potenciálu krční a oční vestibulární evokace (1.11.2017)

 Léčba a výsledek hemoragické transformace po intravenosní medikaci "Alteplázy" při akutní ischemické mrtvici (1.11.2017)

 Antiepileptický výběr léčiv pro lidi s HIV/AIDS (21.10.2017)

 Léčba mozkových arteriovenózních malformací (1.6.2017)

 Snížení poškození mozku po kardiopulmonální resuscitaci (1.5.2017)

 Hodnocení prvního nefebrilního záchvatu u dětí (25.4.2017)

 Karotická endarterektomie (25.4.2017)

 Diagnostika pacientů s boreliózou nervového systému (Lymská borelióza) (25.4.2017)

 Stanovení mozkové smrti u dospělých (25.4.2017)

 Náhlá neočekávaná smrt způsobená epilepsií (1.4.2017)

 Benigní paroxysmální poziční vertigo (BPPV) (1.3.2017)

 Intraoperativní monitorování páteře s potenciálem vyvolaným somatosenzorickým a transkraniálním elektrickým motorem (21.1.2017)

 Deprese jako následek mrtvice (1.12.2016)

 Prevence mrtvice u pacientů s tichou cévní mozkovou příhodou (1.12.2016)

 Kvalita telemedicíny a následky mozkové příhody (1.11.2016)

 Doporučení pro léčbu Myasthenia Gravis (1.7.2016)

 Využití laryngální elektromyografie pro diagnostiku a léčbu ochrnutí hlasivek (1.6.2016)

 Doporučení pro rehabilitaci a zotavení dospělých po mrtvici (1.5.2016)

 Imunoterapie pro syndrom Guillain-Barré (19.4.2016)

 Užitečnost zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) při podezření na roztroušenou sklerózu (MS) (8.3.2016)

 Vědecké zdůvodnění kritérií pro zařazení a vyloučení intravenózní Alteplázu při akutní ischemické mozkové příhodě (1.12.2015)

 NSAID a další doplňková léčba epizodické prevence migrény u dospělých (16.9.2015)

 Farmakologická léčba epizodické prevence migrény u dospělých (18.7.2015)

 Farmakologická léčba chorea při Huntingtonově nemoci (18.7.2015)

 Doporučení pro léčbu pacientů s nerušenými intrakraniálními aneuryzmy (1.6.2015)

 Doporučení pro včasnou léčbu pacientů s akutní ischemickou mozkovou příhodou týkající se endovaskulární léčby (1.6.2015)

 Doporučený postup pro zvládání spontánního intracerebrálního krvácení (1.5.2015)

 Diagnostika a léčba distálních dystrofií a dystrofií nohou (1.10.2014)

 Genetické a metabolické testování u dětí s globálním vývojovým zpožděním (9.8.2014)

 Screening a diagnostika autismu (9.8.2014)

 Doporučení pro fyzickou aktivitu a cvičení pro pacienty, kteří prodělali mrtvici (1.5.2014)

 Léčba oční myastenie (30.4.2014)

 Léčba lymské choroby nervového systému (30.4.2014)

 Léčba esenciálního třesu (30.4.2014)

 Doporučení pro prevenci mrtvice u žen (1.2.2014)

 Doporučení pro prediktivní genetický test u Huntingtonovy choroby (14.1.2014)

 Problémy s léčbou u žen s epilepsií - zaměření na těhotenství: Porodnické komplikace a změna frekvence záchvatů (13.7.2013)

 Aktualizovaná definice mrtvice pro 21. století (1.5.2013)

 Doporučení pro včasnou léčbu pacientů s akutní ischemickou mozkovou příhodou (1.1.2013)

 Perorální antitrombotická činidla pro prevenci mrtvice při nonvalvulární fibrilaci síní (1.8.2012)

 Doporučení pro léčbu krvácení do plic (1.5.2012)

 Zahrnutí mrtvice do nástrojů pro predikci kardiovaskulárního rizika (1.5.2012)

 Odborný dokument o hypertenze ve stáří (1.4.2011)

 Léčba bolestivé diabetické neuropatie (1.4.2011)

 Doporučení pro léčbu pacientů s extrakraniální karotidou a s onemocněním vertebrálních tepen (1.2.2011)

 Doporučení založená na důkazech pro klinickou praxi a výzkum (1.12.2010)

 Akutní a preventivní farmakologická léčba klastrové bolesti hlavy (1.8.2010)

 Použití epidurálních injekcí steroidů k léčbě radikální lumbosakrální bolesti (10.7.2010)

 Predikce následků u přeživších po době strávené v komatu a po kardiopulmonální resuscitaci (17.10.2009)

 Perkutánní uzavření zařízení patentem Foramen Ovale pro prevenci sekundární mrtvice (1.5.2009)

 Využití telemedicíny v rámci péče o mrtvici (1.5.2009)

 Definice a určení tranzitorní ischemické ataky (1.5.2009)

 Doporučení pro léčbu hemoragie aneurysmálního subarachnoidu (1.1.2009)

 Diagnostické hodnocení dítěte s dětskou mozkovou obrnou (21.7.2007)

 Imunizace a roztroušená skleróza (9.12.2006)

 Zahájení léčby Parkinsonovy choroby (15.10.2005)

 Diagnostikování demence (14.2.2004)