Odborné materiály

Gynekologie - Česká republika

Česká gynekologicko-porodnická společnost

http://www.cgps.cz

 Doporučené postupy

Urogynekologická společnost ČR

http://www.urogynekologie.com

 Urogynekologická společnost ČR- doporučené postupy