Odborné materiály

Gynekologie - Slovensko

Slovenská gynekologycko-porodnická společnost

http://www.sgps.sk

Slovenská asociace pro urogynekologii

http://www.urogynekologia.sk

 Shrnutí týdne kontinence (1.1.2016)

 Vývoj poruch pánve (1.2.2012)

 Pokyny pro močovou inkontinenci (1.1.2012)