Odborné materiály

Gynekologie - Slovensko

Slovenská gynekologycko-porodnická společnost

http://www.sgps.sk

Slovenská asociace pro urogynekologii

http://www.urogynekologia.sk