Odborné materiály

Dermatologie - Velká Británie

Britská asociace dermatologů

http://www.bad.org.uk

 Léčba Stevens-Johnsonova syndromu/toxické epidermální nekrolýzy u dětí a mladých lidí (4.3.2019)

 Léčba primárních kožních lymfomů (17.12.2018)

 Fotodynamická terapie (PDT) (2.12.2018)

 Léčba hidradenitidy suppurativa (akné inversa) (1.9.2018)

 Vyšetřování a léčba generalizovaného pruritu u dospělých bez podkladové dermatózy (22.1.2018)

 Bezpečné a efektivní předepisování methotrexátu pro kožní onemocnění (3.8.2016)

 Řízení Stevens–Johnsonova syndromu/toxické epidermální nekrolýzy u dospělých (18.6.2016)

 Bezpečné a efektivní používání léčby PUVA (Psoralen–ultraviolet A therapy) (21.1.2016)

 Doporučení pro měření hladin ultrafialového záření v ultrafialové fototerapii (7.9.2015)

 Léčba tinea capitis (19.9.2014)

 Léčba spinocelulárního karcinomu (Bowenova choroba) (7.12.2013)

Národní institut pro zdraví a klinickou kvalitu

http://www.nice.org.uk/

 Cemiplimab pro léčbu metastatického nebo lokálně pokročilého kožního spinocelulárního karcinomu (7.8.2019)

 Atezolizumab v kombinaci pro léčbu metastazujícího nemateriálního nemalobuněčného karcinomu plic (5.6.2019)

 Dupilumab pro léčbu středně těžké až těžké atopické dermatitidy (1.8.2018)

 Strimvelis pro léčbu deficitu "adenosinu deaminázy" - Těžká kombinovaná imunodeficience (7.2.2018)

 Vismodegib pro léčbu karcinomu bazálních buněk (22.11.2017)

 Psoriáza: hodnocení a management (1.9.2017)

 Spondyloartritida ve věku nad 16 let: diagnostika a léčba (2.6.2017)

 Hematologická nádorá onemocnění: zlepšení výsledků (25.5.2016)

 Melanom: hodnocení a management (29.7.2015)

 Atopický ekzém u pacientů pod 12 let: diagnostika a léčba (12.12.2007)

 Obsessivně-kompulzivní porucha a tělesná dysmorfická porucha: léčba (29.11.2005)